2024

Januar    
    Evangelisk Alliance Bedeuge – Emne for bedeugen 2024:
Hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden
Onsdag den 10. Kl. 19.30: Bedemøde LM i Menighedshuset, Solsortevej 1
Oplæg v. Indremissionær Thomas Høyer,
Emne: 2. Kor. Kap. 13 V 13
Lørdag den 13.

Kl. 14.00: Bedemøde Rønnevang Kirke,
Oplæg v. Michael Jensen, Citykirken

Onsdag den 17. Kl. 19.30: Fællesmøde her med Vanløse IM
Tale v. Pensioneret Missionær Preben Dahl
Onsdag den 31. Kl. 19.30: Møde v. pensioneret sognepræst Jens Henrik Jakobsen
     
Februar    
Onsdag den 14. Kl. 19.30: Fællesmøde IM/LM IM arrangerer
Møde med MAF v. Lars Fuglsang
Onsdag den 28. Kl. 19.30: Møde Sømandsmissionen
v. Sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen
     
Marts    
Onsdag den 13. Kl. 19.30: Møde v. Missionærprovst Jens Kaltoft
Emne Kingo, Påskens store Salmedigter
Onsdag den 27. Kl. 19.30: Møde v. Inge-Lise Lollike
Påskemeditation
     
April    
Onsdag den 10. Kl. 19.30: Fællesmøde med Vanløse IM v. pensioneret rejsepræst Leif Andersen. Sang v. Judith og Arne Skjerning
Onsdag den 24. Kl. 19.30: Fællesmøde LM/IM LM arrangerer
v. Roland Jensen
     
Maj    
Onsdag den 8. Kl. 19.30: Årsmøde v. Storbysekretær Henrik Boje Jensen
Efterfølgende generalforsamling
Onsdag den 22. Kl. 19.30: Møde v. Lene Kjær Andersen
     
Juni    
Onsdag den 5. Kl. 19.30: Vores egen Aften
v. Svend-Erik Hansen
Emne: Et Evighedsperspektiv