2021

September    
Onsdag den 1. Kl. 19.30: Fællesmøde med Vanløse Indre Mission, Missionshuset,
Thyvej 31, 2720 Vanløse.
Onsdag den 15. Kl. 19.30: Fællesmøde IM/LM, ved IM. v. netværkskonsulent Kari Ranta, Wycliffe. Emne: Bibeloversættelser til små folkegrupper.
Onsdag den 29. Kl. 19.30: Møde v. stud. teol. Andreas Vilrik Bruun, DBI, København.
     
Oktober    
Onsdag den 13. Kl. 19.30: Bibeltime med emnet: Bibelvandring i de bibelske Bjerge 1.
v. Svend-Erik Hansen, Taastrup.
Onsdag den 27. Kl. 19.30: Fællesmøde LM/IM, ved LM. v. sognepræst Henrik Arent Laursen, Vigerslev.
     
November    
Onsdag den 10. Kl. 19.30: Møde v. fritidsforkynder Karsten Amby, København.
Onsdag den 24. Kl. 19.30: Møde v. tidligere sognepræst i Nakskov Hans Verner Lollike, nu Hedehusene.
     
December    
Fredag den 3. Kl. 18.00: Adventsfest i Menighedshuset. Der er tilmelding.
Program fremkommer.
Onsdag den 8. Kl. 19.30: Møde v. fritidsansat i Indre Mission Kai Lund, Herlev.