Et møde med Jesus, hvor mennesker møder ham med oprigtige spørgsmål og oprigtig lytten vil altid forandre. Vi møder alle Jesus med forskellige spørgsmål ud fra den livssituation, der er vores. Sådan var det for Nikodemus og sådan var det for den samaritanske kvinde ved brønden i Sykar. De kom med hver deres spørgsmål og Jesus mødte dem der hvor de var. Men for dem begge ændrede mødet med Jesus noget i deres liv, så det fik en anden retning.
Det gør møder med Jesus fortsat, hvad enten vi møder ham gennem den bibelske fortælling eller gennem fællesskabet med andre på vores vej.

 

Onsdag d. 1. marts 2023 kl. 10.00 – 12.00

Johannesevangeliet kapitel 3

Bodil Skjøtt
Pensionist, cand. theol.

Jesu møde med en velanset jødisk mand.

Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 10.00 – 12.00

Johannesevangeliet kapitel 4

Bodil Skjøtt
Pensionist, cand. theol.

Jesu møde med en udstødt samaritansk kvinde.

 

Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 10.00 – 12.00

Johannesevangeliet kapitel 6

Henrik Nymann Eriksen
Cand. theol., rektor Dansk Bibel Institut

Jesu møde med en stor flok sultne mennesker i Galilæa
Jesu popularitet når et klimaks ved bespisningen af 5000 mænd ved Genezaret sø. Men miraklet er et tegn, som betyder langt mere end mættede maver. Jesus afslører med dette tegn og sin efterfølgende undervisning dagen efter, at han selv er livets brød og kan give evigt liv til mennesker, som er fanget døden.

 

Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 10.00 – 12.00

Johannesevangeliet kapitel 13

Henrik Nymann Eriksen
Cand. theol., rektor Dansk Bibel Institut

Jesu sidste aften med sine disciple
Skærtorsdag aften fylder meget i Johannesevangeliet, men nadveren nævnes ikke. Jesus bryder derimod med almindelig skik og vasker sine disciples fødder. Dermed skaber han en paradigmeskift i tænkningen om ledelse: Lederen som tjener. Hans afskedstale begynder i kap 13 og rummer både triste forudsigelser og opmuntrende tilskyndelser.