Asger Højlund
Professor emeritus, teol.dr., Menighedsfakultetet, Aarhus

Sandsynligvis kort tid før sin død i Rom år 64 e.kr. sender apostlen Peter dette brev til en række kristne menigheder i de centrale dele af det nuværende Tyrkiet. Det var ganske nye menigheder, de første af dem opstod i slutningen af 40’erne ved Paulus’ første missionsrejse. I vores læsning af brevet vil vi gå historisk til værks og prøve at sætte os ind i, hvordan disse første kristne menigheder så ud, hvad der formede deres nye tro, og hvordan den tog sig ud f.eks. i forhold det omgivende samfund. Men vi gør det ikke bare af historisk interesse, men også med henblik på det at være kristen i dag. Netop ved at komme tæt på den tid, hvor det hele begyndte, og hvor den kristne tro blev til, får vi vigtige pejlemærker for det at leve som kristen i dag.

Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 10.00 – 12.00
Gennemgang af kap. 1, 1-12
Indledning
Om brevskriveren (-skriverne), hvem brevet er skrevet til, og hvad hensigten med brevet er. Baggrunden for, at de er kristne.

Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 10.00 – 12.00
Gennemgang af kap. 1, 13-2, 17
Konsekvenserne af, at de er blevet kristne: Livet som Guds folk

Grunde tekniske fejl har vi ikke første time, vi beklager meget.

Onsdag d. 4. november 2020 kl. 10.00 – 12.00
Gennemgang af kap. 2, 18-3, 22
Hvordan et liv, der er formet af Jesus, ser ud i det daglige

Onsdag d. 11. november 2020 kl. 10.00 – 12.00
Gennemgang af kap. 4 og 5
Den kristne og menigheden

Jubilæumsfejring kl. 11:45 – 12:30