Foredragene afholdes I Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K

Pris: 
Deltagerbetaling kr. 120,00 pr. serie eller kr. 50,00 pr. dag.
Ved samlet tilmelding til alle serierne fra A-E kr. 500,00.
Kaffe/te og rundstykke á kr. 15,00 kan købes fra kl. 9.30
Kaffe/te uden rundstykke á kr. 7,00 kan købes fra kl. 9.30

Formiddagshøjskolens foredrag optages
Lydoptagelser kan hentes gratis via bethesda.dk/kurser
Mulighed for at få lydoptagelser overført til USB ved henvendelse til kontoret i Bethesda.

Information:
Bethesdakurser
Rømersgade 17
1362 København K
Tlf. 3313 1715 
E-mail: kim@bethesda.dk
Giro: 16891444
Konto: 3420 – 16891444
Telefontid: Mandag-fredag kl. 10-14

Kursusudvalget:
Jette Holst, Albertslund, pens. ergoterapeut
Leif Andersen, Hvidovre, lektor
Arne Kappelgaard, Amager, pens. præst
Ingrid Bové Jakobsen, Amager, efterlønner, tidl. børnesagkyndig psykolog i Statsforvaltningen
Henrik Boje Jensen, Skovlunde, storbysekretær

Tilmelding

  1. Ved at indbetale beløb over netbank – konto 3420 – 16891444 Skriv kursusbogstav og udfyld som i tilmeldingsformularen .
  2. Udfylde tilmeldingsformularen nedenfor.
  3. Send en e-mail med oplysningerne som i tilmeldingsformularen til kim@bethesda.dk.
  4. Indsend tilmeldingsblanket fra kataloget til Københavns Indre Mission, Rømersgade 17, 1362 København K
  5. Tilmelding kan ske ved kursusstart.

Kursusafgiften kan indbetales ved kursusstart. Der kan betales med dankort. Eller over netbank – konto 3420 – 16891444 eller med MobilePay 46072

Vi glæder os til at modtage din tilmelding

Navn *

Adresse *

Postnr. og by *

Telefon *

E-mail *

Antal deltagere *

Kursur du ønsker at deltage i *


Besked til formiddagshøjskolen

Felter med * skal udfyldes.

Oplysninger givet på denne side opbevares af Københavns Indre Mission og videregives ikke til andre. Data sendes og opbevares ukrypteret.