Vanløse Indre Mission

Mødested:
Manoa – Vanløse Missionshus
Thyvej 31
2720 Vanløse

Se Vanløse IM hjemmeside

Se også Københavns Indre Missions Unge


Kontaktperson:

Laila Arnfast Friberg
29 83 76 14
laila@friberg.dk


Vanløse Indre Mission er et lille, kristent fællesskab, som mødes i huset ‘Manoa’ på Thyvej 31 i Vanløse.

Vi mødes i udgangspunktet hver onsdag kl. 19.30-21.30, men det kan variere afhængigt af programmet. Fx holder vi nogle gange fællesmøde med Københavns Indre Missions Unge, som holder til i samme hus. De uger er mødet om tirsdagen.

Møderne varierer fra gang til gang og kan fx indeholde forkyndelse, bibelstudie, emnebaseret oplæg, sang, bøn og snak om dagens emne. Vi mødes, fordi vi ønsker at blive klogere på, hvem Gud er, og hvem Han viser os, at vi selv er.  Vi har altid tid til at dele egne glæder og problemer, og vi oplever et fællesskab med god omsorg for den enkelte. Fordi vi ikke er så mange, bliver ingen overset. Man har selvfølgelig også lov til at sige fra, hvis man ønsker at være mere anonym.

Nogle aftener er vi så få, at vi oplever helt konkret opfyldelse af Jesu ord om, at “hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem” (Matthæusevangeliet, 18,20). Andre gange er vi 4-8 til møderne, og til fællesmøder er vi en del flere.

Vi er ret forskellige – også aldersmæssigt. Vi deles om opgaverne efter hvad den enkelte har lyst og overskud til, og der er god mulighed for at bidrage på netop din måde til fællesskabet. 

Fællesskabet er åbent, og vi ønsker at tage imod alle med åbne arme – så vær velkommen! Hvis du er i tvivl om, om det er noget for dig, er du velkommen til at være med nogle gange for at se os lidt an, inden du beslutter dig.