Gaver

Københavns Indre Mission er ansvarlig for driften af Bethesda, som er missionshuset med en mangfoldighed af aktiviteter, undervisning og møder.
Der er indtægter for udlejning af Bethesda, men der er også brug for gaver til mission i København!

Der er forskellige muligheder for at bidrage med en gave til arbejdet:                                            

Bankoverførsel

til Københavns Indre Missions
konto: 3420 5002265

Bethesdas kontor

I åbningstiden er det muligt at give en gave til arbejdet, og der udstedes kvittering.

Månedsgave

Gennem en fast givertjeneste kan man bidrage til arbejdet i Københavns Indre Mission / Bethesda. Man binder dig ikke for en bestemt periode, og der kan aftales betaling månedligt eller fx en gang i kvartalet.

Kontakt administrator Kurt Henriksen vedr. månedsgave – tlf. 33 13 17 15 – info@bethesda.dk

Gavebrev

Et gavebrev kan være en fordel hvis man har besluttet at give fast over længere tid. Med et gavebrev giver man tilsagn om støtte i 10 år eller mere.

Gavebrevet kan lyde på en procentdel af ens årlige indkomst eller et fast årligt beløb. Vælger man gavebrev på fast beløb, har man med det samme overblik over gavens størrelse. Vælger man gavebrev på procent tilpasses gavebeløbet størrelsen af ens årlige indkomst året før.

Kontakt administrator Kurt Henriksen vedr. oprettelse af gavebrev – tlf. 33 13 17 15 – info@bethesda.dk

Testamentariske gaver

Det er også en mulighed at betænke Københavns Indre Mission / Bethesda i sit testamente.
Ved ønske om oprettelse af testamente kontakt administrator Kurt Henriksen tlf. 33 13 17 15 – info@bethesda.dk

TAK for en enhver gave til Indre Missions arbejde i Storkøbenhavn!