Bethesda har flere lokaler i forskellige størrelser som kan lejes. Vi har lokaler til dit arrangement med helt op til 500 deltagende.

Henvendelse om leje skal ske til administrator Kurt Henriksen, kim@bethesda.dk – tlf. 33 13 17 15

Leje af lokaler (priser fra 1/1 2019)

Momsfrie

       

 

Grundtakst

Efterfølgende

Dagspris

 

 

2 timer

timer

Kl. 08.00 – 22.00

m2

Festsal

6.000,00

2.250,00

19.500,00

 425,00

Billedsal

2.000,00

745,00

6.470,00

 148,00

Dammen

1.000,00

700,00

5.200,00

 110,00

Konventsal

650,00

242,00

2.102,00

   56,00

Konferencerum

400,00

137,50

1.225,00

   21,00

Lille Møderum

175,00

70,00

595,00

 

Køkken

650,00

240,00

2.090,00

   46,00

Anretterkøkken

220,00

85,00

730,00

 

Overnatning pr. person

70,00

 

 

 

 

*) brand myndigheder kan kræve vågen nattevagt

Serveringer – sat på tag selv bord

 

 incl. Moms

Kaffe

12,00

15,00

Kaffe + småkage

15,00

18,75

Kaffe + kage

30,00

37,50

Kaffe + rundstykker  (smør og syltetøj)

30,00

37,50

Kaffe + rundstykker  (smør og syltetøj)  + pålæg/ost

42,00

52,50

Sandwich fra L’appetit

48,00

60,00

Frokost

Efter tilbud:

Frugt

12,00

15,00

Sodavand/kildevand

12,00

15,00

Smørrebrød

efter tibud

 

Service til medbragt mad

6,00

7,50

Lydteknikker

385,00

481,25

Opstilling efter timeløn

385,00

481,25

 

Vi kan skaffe meget andet – tal pris med os.

 

Husorden:

  • Det lejede må kun benyttes til det aftalte formål.
  • Lejeren er ansvarlig for, at uvedkommende ikke får adgang til Bethesda gennem lejemålet. (Dette kan betyde at der skal være en forhalsvagt, såfremt fordøren holdes åben eller ulåst)
  • Støjgener: Da vi skal bevare et godt forhold til beboere i naboejendomme samt til Københavns Kommunes Miljøkontrol er det nødvendigt, at vinduer og døre holdes lukkede under diverse aktiviteter (over samtale niveau).
  • Lejeren har selv ansvar for medbragte remedier og hæfter selv for disse, ved skader eller bortkomst. Der dækkes ikke for simpelt tyveri, det vil sige tyveri hvor der ikke er tegn på indbrud
  • Lejeren er ansvarlig for at der ikke er flere i lokalerne end tilladt. (max 500 i alt i huset) (se skilte i rummene)
  • Der må ikke nydes drikke med alkohol (lys øl og cider (0,5%) er undtaget).
  • Der må ikke danses i lokalerne (opvisningsdans dog undtaget).

Der findes mindre møderum/gruppeværelse som kan bruges efter aftale.