“Bethesdakurser” er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed.

Undervisningen har som formål at øge den enkelte kursusdeltagers almene og faglige indsigt i bibelske, kirkehistoriske og etiske emner, og de spørgsmål der opstår i forholdet mellem samfund og kirke.

Bethesdakurser ønsker at undervisningen bærer præg af bundethed til Bibelen og den lutherske kirkes bekendelsesgrundlag, så den enkelte kursusdeltager derigennem får hjælp til at leve både som menneske og kristen i samfund og kirke.

Bethesdakurser er åbent for alle.

Læs her for praktiske informationer og tilmelding

Find os på Facebook: www.facebook.com/Bethesdakurser

Se programmet nedenfor, klik på de enkelte kurser for at læse mere. Du kan også hente hele kursuskataloget som pdf-fil.

Yderligere detaljer i programmet kommer på hjemmesiden snarest. Indtil da brug pdf-filen.

Program 2018-2019

Kursus A – Jakobsbrevet

Ingolf Henoch Pedersen
Onsdage, 24. oktober – 14. november 2018

Troen Kraften til udholdenhed 1- Kap. 1, 1-18

Troen Kraften til udholdehed 2 – Kap. 1, 1-18

Troen Kraften til gode gerninger 1 – kap. 1,19-2,26

Troen Kraften til gode gerninger 2 – kap. 1,19-2,26

Troen – kraften til et liv i ydmyghed 1  – kap 3,1-4,17

Troen – kraften til et liv i ydmyghed 2  – kap 3,1-4,17

Troen – kraften til et rigere liv i lovsang og bøn 1 – kap 5,1-20

Troen – kraften til et rigere liv i lovsang og bøn 2 – kap 5,1-20

Kursus B – Har folkekirken en fremtid?

Børge Haahr Andersen, Carsten Dalsgaard Hansen, Niels Jørn Fogh og Jens Ole Christensen
Onsdage, 21. november – 12. december 2018

Set ud fra Evangelisk Luthersk Netværk Børge Haahr Andersen 1

Set ud fra Evangelisk Luthersk Netværk Børge Haahr Andersen 2

Ussing opdateret v Carsten Dalsgaard Hansen 1

Ussing opdateret v Carsten Dalsgaard Hansen 2

Kirkesmerter og Kirkeglæder Niels Jørn Fogh 1.

Kirkesmerter og kirkeglæder Niels Jørn Fogh 2

Sognekirke på Østerbro 1 ved Jens Ole Christensen

Sognekirke på Østerbro 2 ved Jens Ole Christensen

Kursus C – Helligånden

Sprint Aagaard Korsholm
Mandage, 7. – 28. januar 2019

Gud er kærlighedens fællesskab af tre personer 1

Gud er kærlighedens fællesskab af tre personer 2

Helligånden i os 1

Helligånden i os 2

Helligånden gennem os 1

Helligånden gennem os 2

Helligånden som erfaring 1

Helligånden som erfaring 2

Kursus D – Kulturens sprog i kirken

Carsten Espersen, Grethe Olsen, Filip Skjerning og Henrik Højlund
Onsdage, 6. – 27. februar 2019

I en kultur uden religiøst sprog 1 – Carsten Espersen

I en kultur uden religiøst sprog 2  Carsten Espersen

Når troen møder øjet  1. Grethe Olsen

Når troen møder øjet  2. Grethe Olsen

Sang og musik 1 Filip Skjerning

Sang og musik 2 Filip Skjerning

Hvorfor interessere sig for kunst 1. Henrik Højlund

Hvorfor interessere sig for kunst 2. Henrik Højlund

Kursus E – Globalisering på godt og ondt – Har vesten en fremtid?

Jonas Adelin Jørgensen, Søren Dalsgaard, George Thomas og Jann Sjursen
Onsdage, 6. – 27. marts 2019

Kirkens globalisering 1 Jonas Adelin Jørgensen

Kirkens globalisering 2 Jonas Adelin Jørgensen

Oplevelser i mødet med international teologi 1 Søren Dalsgaard

Oplevelser i mødet med international teologi 2, Søren Dalsgaard

Globaliseringens kræfter – Politisk, Økonomi og Miljø  1  Georg Thomas

Globaliseringens kræfter – Politisk, Økonomi og Miljø  2  Georg Thomas

Hvor er vesten på vej hen – og hvorfor er flygtninge og migranter på vej til bl.a. Vesten  ved Jan Sjursen