“Bethesdakurser” er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed.

Undervisningen har som formål at øge den enkelte kursusdeltagers almene og faglige indsigt i bibelske, kirkehistoriske og etiske emner, og de spørgsmål der opstår i forholdet mellem samfund og kirke.

Bethesdakurser ønsker at undervisningen bærer præg af bundethed til Bibelen og den lutherske kirkes bekendelsesgrundlag, så den enkelte kursusdeltager derigennem får hjælp til at leve både som menneske og kristen i samfund og kirke.

Bethesdakurser er åbent for alle.

Læs her for praktiske informationer og tilmelding

Find os på Facebook: www.facebook.com/Bethesdakurser

Hent kursuskatalog for sæson 2021-2022 som pdf her.

Program 2021-2022

Kursus A – Guds menighed, syng!

Niels Jørgen Kobbersmed
Onsdage, 27. oktober – 17. november 2021

Kursus B – Menneskesyn – sundhed og sygdom

Hans Jørgen Hansen, Christian Backer Mogensen, Bjarne Hougaard, Lisbet Due Madsen
Onsdage, 24. november – 15. december 2021

Kursus C – Patriarkfortællingerne fra 1. Mosebog

Carsten Vang
Mandage, 10. – 31. januar 2022

Kursus D – Litteratur og kristendom

Johannes Baun
Onsdage, 9. februar – 2. marts 2022

Kursus E – De mindre kendte

Hanne Frøkjær-Jensen
Onsdage, 9. – 30. marts 2022