“Bethesdakurser” er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed.

Undervisningen har som formål at øge den enkelte kursusdeltagers almene og faglige indsigt i bibelske, kirkehistoriske og etiske emner, og de spørgsmål der opstår i forholdet mellem samfund og kirke.

Bethesdakurser ønsker at undervisningen bærer præg af bundethed til Bibelen og den lutherske kirkes bekendelsesgrundlag, så den enkelte kursusdeltager derigennem får hjælp til at leve både som menneske og kristen i samfund og kirke.

Bethesdakurser er åbent for alle.

Læs her for praktiske informationer og tilmelding

Find os på Facebook: www.facebook.com/Bethesdakurser

Se programmet nedenfor, klik på de enkelte kurser for at læse mere. Du kan også hente hele kursuskataloget som pdf-fil.

Hent hele kursuskataloget som pdf-fil.

Program 2020-2021

Kursus A – 1. Peters Brev

Asger Højlund
Onsdage, 21. oktober – 11. november 2020

Kursus B – Hverdagskristen vil jeg være

Niels Jørn Fogh, Niels Nymann Eriksen,
Carsten Hjorth Pedersen og Henrik Højlund
Onsdage, 18. november – 9. december 2020

Aflyst: Kursus C – Den lyse middelalder

Brian Patrick McGuire
Mandage, 11. – 25. januar 2021

Aflyst: Kursus D – Den røde tråd gennem Hebræerbrevet

Ole Andersen
Onsdage, 3. – 24. februar 2021

Aflyst: Kursus E – Missionshistorie før og nu

Anders Graversen, Finn Aa. Rønne, Annelise og Axel Rye Clausen og Arne Kappelgaard
Onsdage, 3. – 24. marts 2021