“Bethesdakurser” er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed.

Undervisningen har som formål at øge den enkelte kursusdeltagers almene og faglige indsigt i bibelske, kirkehistoriske og etiske emner, og de spørgsmål der opstår i forholdet mellem samfund og kirke.

Bethesdakurser ønsker at undervisningen bærer præg af bundethed til Bibelen og den lutherske kirkes bekendelsesgrundlag, så den enkelte kursusdeltager derigennem får hjælp til at leve både som menneske og kristen i samfund og kirke.

Bethesdakurser er åbent for alle.

Læs her for praktiske informationer og tilmelding

Find os på Facebook: www.facebook.com/Bethesdakurser

Hent kursuskatalog for sæson 2022-2023 som pdf.

Kursus A: Profetier fra Det Gamle Testamente og deres anvendelse i Det Nye Testamente

Jørgen Jensen Sejergaard

Kursus B: Missionshistorie før og nu

Anders Graversen, Finn Aasebø Rønne, Christina Palmkvist Andersen og Arne Kappelgaard

Kursus C: Mellem håb og håbløshed

Uffe Kronborg, Merete Bandak, Louise Høgild Pedersen og Ingeborg Kappelgaard

Kursus D: Gud og alt det skabte

Michael Skov Andersen, Margrethe Winther-Nielsen, Peter Techow

Kursus E: Udvalgte tekster Johannesevangeliet

Bodil Skjøtt og Henrik Nymann Eriksen