Onsdag d. 23. november 2022 kl. 10.00 – 12.00

Mission i Korea

Anders Graversen
Sognepræst, Kingos Kirke

Korea var et meget lukket land for omverdenen frem til år 1884 – det gjaldt samhandel, diplomatiske forbindelser, rejsemuligheder og dermed også missionsmuligheder. Evangeliet er nu blevet forkyndt i 135 år i landet, der har udviklet sig til et højteknologisk i-land. Vi skal både høre omvendelsesberetninger, følge landets udvikling på billeder, høre om mega-kirker og om hvordan evangeliet er relevant ind i en religiøs mangfoldighed. Formiddagen kommer til at handle om mission i Korea – før og nu.

 

 

 

Onsdag d. 30. november 2022 kl. 10.00 – 12.00

Mission i Afrika

Finn Aasebø Rønne
Professor, dr. theol., Dansk Bibel Institut

Afrika er i dag kontinentet med flest bekendende kristne. Og det er et resultat af kristen mission – en mission, som begyndte i de første århundreder af kirkens historie, og som har fortsat helt frem til i dag. Vi vil få et overblik over missionsarbejdet op igennem tiden og samtidig høre om, hvordan det er foregået, og hvad det har resulteret i. Endelig vil se, hvad vi kan lære af missionen og kirken i Afrika.

 

Onsdag d. 7. december 2022 kl. 10.00 – 12.00

Mission i Cambodja

Christina Palmkvist Andersen
Missionær i Cambodja 2014-2020

Et indblik i hvordan evangeliet er blevet bragt til Cambodja, og den kristne kirkes vækst siden 1970´erne blandet sammen med de tragiske historiske begivenheder i landet. Samt et blik på nutidens kristne kirke og mission i Cambodja, samt Luthersk Missions arbejde i landet.

 

Onsdag d. 14. december 2022 kl. 10.00 – 12.00

Kirkerne øst for Jerusalem

Arne Kappelgaard
Pastor em.

Både før og under det islamiske herredømme voksede stærke kirker frem øst for romerriget. I 800-tallet var Bagdad et vigtigere centrum for kristenheden end Rom, kun overgået af Konstantinopel, og missionærer derfra nåede både til Sydindien og Kina. Disse kirkers historie rummer både rigdom og tragedie, men vi har næsten helt glemt dem i Vesten.