Bibelsyn

Børge Haahr Andersen
Rektor på DBI, cand. teol.

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 10.00 – 12.00

Jeg tror på et evigt liv på en nyskabt jord, hvor alt ondt aldrig skal komme ind. Det gør jeg på baggrund af et bibelsk løfte. Hvis Bibelens ord ikke er sandt, bygger jeg mit kristne håb på en flygtig drøm. Men hvad er Bibelens eget syn på sin tilblivelse og vedvarende betydning? Men hvilken troværdighed kunne Jesus sammen med apostle og profeter tale om et håb, der går ud over død og grav?

Hvem skabte Bibelen

Henrik Nymann Eriksen
Forstander på Luthersk Missions Højskole, cand. teol.

Onsdag d. 1. november 2017 kl. 10.00 – 12.00

Bibelen er blevet til over en periode på mere end 1500 år og består af 66 større og mindre bøger. Hvordan blev den til? Og hvorfor er det netop disse skrifter, der kom med i den bibelske kanon? Hvad med apokryferne, dødehavsrullerne og Thomasevangeliet? Vi får et overblik over Bibelens kanonhistorie.

Bibelbrug

Lasse Holmgaard Iversen
Landsleder i Bibellæser-Ringen, cand. teol.

Onsdag d. 8. november 2017 kl. 10.00 – 12.00

Et liv med Bibelen er ikke en selvfølge, men hvis vi reflekterer over vores praksis, er det muligt at gøre noget ved det. Så det vil vi gøre – reflektere over hvordan vi bruger Bibelen, så den kan komme til at bruge os. Og vi vil lade os inspirere til at afprøve nye redskaber og metoder, som kan tages med hjem og afprøves med det samme.

Bekendelserne

Henrik Arendt Laursen
Sognepræst, Vigerslev Kirke, cand. teol.

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 10.00 – 12.00

Bekendelsernes forhold til Bibelen er som kortets forhold til landskabet. Jo bedre vi kender kortet, desto bedre kan vi finde rundt, og desto mindre bliver risikoen for at fare vild. I Den Danske Folkekirke har vi fem bekendelser. Tre af dem er oldkirkelige, og to af dem er lutherske. Vi skal i undervisningen få et kort overblik over dem alle og særligt dykke ned i Den Apostolske Bekendelse, som vi bruger til gudstjenester igen og igen.