Kursus A: Profetier fra Det Gamle Testamente og deres anvendelse i Det Nye Testamente

Jørgen Jensen Sejergaard

Kursus B: Missionshistorie før og nu

Anders Graversen, Finn Aasebø Rønne, Christina Palmkvist Andersen og Arne Kappelgaard

Kursus C: Mellem håb og håbløshed

Uffe Kronborg, Merete Bandak, Louise Høgild Pedersen og Ingeborg Kappelgaard

Kursus D: Gud og alt det skabte

Michael Skov Andersen, Margrethe Winther-Nielsen, Peter Techow

Kursus E: Udvalgte tekster Johannesevangeliet

Bodil Skjøtt og Henrik Nymann Eriksen