Hvad er et menneske?
Det kristne menneskesyn og andre anskuelser

Hans Jørgen Hansen
Valgmenigheds-præst, Hedensted

Onsdag d. 24. november 2021 kl. 10.00 – 12.00
Det kristne menneskesyn er i modvind. Ud fra forskellige syn på menneskets oprindelse, identitet og bestemmelse, vil vi se på hvilke konsekvenser de enkelte menneskesyn har for børns udvikling og for måden vi lever og dør på.

Sundhed, sygdom og helbredelse i Bibelens lys

Denne kursusgang er aflyst.

Professor, ledende overlæge Sygehus Sønderjylland
– møder som akutlæge dagligt mennesker med svær sygdom. Tidligere udsendt fra LM som læge til Tanzania, Kolding

Onsdag d. 1. december 2021 kl. 10.00 – 12.00
Sygdom rammer os alle før eller siden, og kan være førligheds- og livstruende. Derfor vil sygdom ofte opleves som en samtidig udfordring både fysisk, psykisk, socialt og åndeligt.
Sygdom og helbredelse er også et gennemgående tema i hele Bibelen. Dette foredrag vil belyse dette tema og sammenholde de bibelske sandheder med de menneskelige erfaringer, og forholde sig til de vanskelige spørgsmål: Hvorfor netop mig? Hvad har jeg gjort galt? Hvorfor helbreder Gud ikke?

Kristen omsorgstjeneste, forbøn og sygesalvning

Bjarne Hougaard
Sognepræst, tidligere stiftspræst for diakoni i Viborg Stift, samt tidligere formand for Foreningen Agape og for Aalborg Stifts diakoniudvalg, Hirtshals

Onsdag d. 8. december 2021 kl. 10.00 – 12.00
Helt fra de allerførste kristne, har omsorgen for syge, fattige, flygtninge og fangne været et afgørende element i menighedens fællesskab.

Jeg vil forsøge at begrunde dette ud fra nogle centrale tekster i NT og på den baggrund svare på spørgsmål som:

Er der forskel på kristen omsorgstjeneste (diakoni) og velfærdsstatens forskellige tilbud om hjælp?
Skal vi bede om helbredelse, når et menneske er syg?
Hvad er sygesalvning, og kan vi praktisere det i dag?

Med døden inde på livet

Lisbet Due Madsen
Hospiceleder, Arresødal Hospice, København Ø

Onsdag d. 15. december 2021 kl. 10.00 – 12.00
Hvad er det, der rører sig, når livet er ved at være slut?
Aktiv dødshjælp drøftes jævnligt
– lad os i stedet drøfte livshjælp.
Hvordan tale med mennesker om livets sidste fase, både med dem der snart skal dø og dem der skal miste?