August
    De skal lovprise Herrens navn
Salme 148, 5
Torsdag d. 17. Sommeropstart ved bestyrelsen.
Tilmelding senest mandag d. 14. til Hilleborg
24 94 48 10, hilleborgsass212@hotmail.com
Torsdag d. 24. En Taize inspirerende aften om Taize
og med bønner og samtaleoplæg fra Taize
v. Anja og Peter Nabe
Torsdag d. 31. Sangaften v. Filip Skjerning
September
    Vær glade i håbet,
udholdende i trængslen,
vedholdende i bønnen.
Rom 12, 12
Torsdag d. 7. “Et liv I Bøn” v. Per Munk
Tilmelding senest tirsdag d. 5 til Lars Friberg,
29 82 74 71, lars@friberg.dk
Torsdag d. 14. “Bibellæsning – hvad gør det ved os”
v. Jesper Steen Andersen
Idéudveksling i forhold til forårets program
Torsdag d. 21. Intet møde p.g.a. KIM-dag
Lørdag d. 23. KIM-dag, Stormøde, tale v. Børge Haahr Andersen
(eftermiddag og aften)
Torsdag d. 28. “Händels Messias” v. Ole Reuss Schmidt
Oktober
    Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.
Hebr 13,8
Torsdag d. 5. Vi hjælper til Landemode
Torsdag d. 12. “Jesus Kristus er den samme i går og i dag
og til evig tid” Hebr 13 v. Roland W. Jensen
Torsdag d. 19. Åben hus – Efteråtsferie
Onsdag d. 25. NB: Afskedsfest for Regionsleder Kurt Kristensen
17.45: Aftensmåltid
19.00: “Gæstfrihed” v. Thomas Høyer
November
    Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb,
sådan skriger min sjæl efter dig, Gud.
Salme 42, 2
Torsdag d. 2. Opstilling til basar
Lørdag d. 4. Basar og loppemarked
Torsdag d. 9. “Tålmodighed” v. Niels Nymann Eriksen
Torsdag d. 16 Sangaften (efterårets sange) v. Rebekka Madsen
Torsdag d. 23. Bibellæsning (stilleaften) v. Helle Pedersen
Torsdag d. 30. “Kvindeskikkelse fra Bibelen: Hanna,
Samuels mor” v. Ingeborg Kappelgård
Fællesspisning Kl. 18.00,
Tilmelding senes tirsdag d. 28
til Lars Friberg, 29 82 74 71, lars@friberg.dk
December
    Det skal ske jer, som I tror.
Matt 9, 29
Torsdag d. 7. Julefest med IKC
Torsdag d. 14. Adventshygge v. Kurt og Karen
Torsdag d. 21. Julehygge v. Anna Marie