August
    Månedens overskrift:
”Syng en ny sang for herren” Es 42,10
Torsdag d. 11.

Sommeropstart ved bestyrelsen

Vi mødes kl. 18.30 og spiser sammen, der vil være grill-mad i gården, og bagefter vil vi gå indenfor og dele ferieoplevelser med hinanden, synge sammen og slutte aftenen med en andagt.
Torsdag d. 18.

Torsdagsgruppen har 25 års jubilæum i august og derfor vil vi fejre det, den 18. august 2022
Vi starter med at spise sammen kl. 18.


Kl. 19 taler storbysekretær Henrik Boje Jensen.

Torsdag d. 25. Rom. 12,1-8: Lev efter Guds plan v. Kurt Kristensen
September
    Månedens overskrift:
»Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os,
at vi må kaldes Guds børn, og vi er det!«
1. Johannesbrev kap. 3 vers 1
Torsdag d. 1. Bøn ved forskellige bede-stationer
& ideer til programudvalget v. Helle
Torsdag d. 8. Caroline Kaltoft
Torsdag d. 15. »Fanny Crosby« v. Keld Gaarn Larsen
Torsdag d. 22. Intet møde p.g.a. KIM-dag lørdag den 24.
Lørdag d. 24. KIM-dag og Stormøde, kl. 15.00,
tale v. missionær Mikkel Søtbæk, Bandholm
Torsdag d. 29. Wycliffe Danmark – oversættelse af Bibelen til flere sprog tilføjer nuancer til teksterne. Vi vil høre om dette og også få en bibeltime.
Oktober
    Månedens overskrift:
»I blev kaldet til frihed«
Galaterbrevet kap. 5 vers 1
Torsdag d. 6. Landemode
Torsdag d. 13. »Fadervor« v. Mogens Sørensen
Torsdag d. 20. Åbent hus
Torsdag d. 27. Rom. 12, 9-21: »Lev Guds kærlighed ud«
v. Kurt Kristensen
November
    Månedens overskrift:
»Ved I ikke, at I er Guds tempel,
og at Guds ånd bor i jer?«
1. Korintherbrev kap. 3 vers 16
Torsdag d. 3. Opstilling til basar
Lørdag d. 5. Basar og loppemarked
Torsdag d. 10. Rom. 13,1-10: »Lev under ansvar for Gud og mennesker«
v. Kurt Kristensen
Fællesspisning kl. 18.00, tilmelding senest tirsdag d. 8.
til Lars Friberg, 2982 7471, lars@friberg.dk
Torsdag d. 17. Sangaften v. Filip Skjerning
Torsdag d. 24. »Messiasprofetier og deres opfyldelse i
Det nye Testamente I« v. Jesper Steen Andersen
December
    Månedens overskrift:
»Lyset skinner for dem,
der bor i mørkets land«
Esajas kap. 9 vers 1
Torsdag d. 1. »Messiasprofetier og deres opfyldelse i
Det nye Testamente II« v. Jesper Steen Andersen
Torsdag d. 8. Julefest IKC
Torsdag d. 15. Julehygge v. Helle m.f.