Januar
    Månedens overskrift:
»Giv agt på sabbatsdagen og hold den hellig,
sådan som Herren din Gud har befalet dig«
5. Mosebog kap. 5, vers 12
Torsdag d. 6. »Filosofisk interesse og åbenbaringen af Jesus
som Kristus« v. Henrik Jul Pedersen
Torsdag d. 13. Bedeugen: Tema: Sabbat
v. Jesper Steen Andersen
Der er bedeuge fra 8. – 16. januar over temaet:
»Sabbat« se evangeliskalliance.dk
Torsdag d. 20. Intet møde pga. stormøde lørdag
Lørdag d. 22. Stormøde – Tale v. sognepræst Joannis Fonsdal, Emdrup
Torsdag d. 27. »Livet en hårfin balance« v. Focolare Els de Groot
Februar
    Månedens overskrift:
»Jeres liv er skjult med Kristus i Gud.«
Kolossenserbrevet kap. 3, vers 3
Torsdag d. 3. Generalforsamling og skiftedag
Torsdag d. 10. »Jeres liv er skjult med Kristus i Gud«
v. Stefan Christian Mocanu Jensen, KFS
Torsdag d. 17. Vinterferie: Åbent hus
Torsdag d. 24. »Skyld og Skam« v. Peter Techow
Marts
    Månedens overskrift:
Påske
Torsdag d. 3. Intet møde pga. stormøde lørdag
Lørdag d. 5. Stormøde/KIMs årsmøde
Tale v. sognepræst Jens Kaltoft, Herlev
Torsdag d. 10. »At leve i Guds Fred« v. Carsten Kofoed Espersen
Fællesspisning kl. 18.00, tilmelding senest
tirsdag d. 8 til Lars Friberg, 2982 7471, lars@friberg.dk
Torsdag d. 17. »Bøn og lovprisning« 1 Tim. 2, 1-8 v. Majken Rokni
Torsdag d. 24. »Kærlighedens nådegaver« v. Karsten Amby
Torsdag d. 31. Kreativ aften – At se og sanse påskens tekster
April
    Månedens overskrift:
Hvordan forholder man sig til
det forgængelige og uforgængelige
Torsdag d. 7. Tale v. Erik Friberg
Torsdag d. 14. Skærtorsdag – Intet møde
Torsdag d. 21. »Fanny Crosby« v. Keld Gaarn Larsen
Torsdag d. 28. »Hvordan forholder man sig til det forgængelige
og uforgængelige« v. Anders Graversen
Maj
    Månedens overskrift:
Bjergprædiken
Torsdag d. 5. Intet møde p.g.a. stormøde fredag
Fredag d. 6. Stormøde – Tale v. Simon Bastrup Madsen, Valby
Torsdag d. 12. Store bededagsaften hos Frederik Christian
Torsdag d. 19. »Saligprisningerne med særlig vægt på
”salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres”«
v. Erik Hviid Larsen
Fællesspisning kl. 18.00, tilmelding senest
tirsdag d. 17 til Lars Friberg, 2982 7471, lars@friberg.dk
Torsdag d. 26. Kristi himmelfartsdag – Intet møde
Juni
    Månedens overskrift:
Genfødt til et levende håb
Torsdag d. 2. »Hvad er ”vor kulturs kristne værdier” egentlig?«
v. Arne Kapelgaard
Torsdag d. 9. »Armenien« v. Anna-Kathrine Thunbo Pedersen
Torsdag d. 16. »Helen var indespærret to år i container for sin tro«
v. Helen Berhane og Benjamin Schultz,
Dansk Europamission
Torsdag d. 23. IKC sommerfest
Torsdag d. 30. Midsommerfest