Januar
    ”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind”
Sl 37,5
Torsdag d. 4. “En ny begyndelse” v. Els de Groot
Torsdag d. 11. Evangelisk Alliance bedeuge v. Lissi og Keld
Torsdag d. 18. Intet møde pga. stormøde d. 20/1
Lørdag d. 20. Stormøde, “Det nye liv i Kristus”
v. Jonatan Hauge Noldegaard, Solvang Kirke
Torsdag d. 25. “I Guds hånd” v. Lillian Holm Kofod
Februar
    ”Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han,
for vi skal se ham, som han er”
1. Joh 3, 2b
Torsdag d. 1. Generalforsamling
Torsdag d. 8. “Om Islam” 1 af 2 v. Henrik Jarman Topsøe
Fællesspisning Kl. 18.00,
Tilmelding senes tirsdag d. 6, til Lars Friberg, 29 82 74 71, lars@friberg.dk
Torsdag d. 15. Koncert og musikfilm – egne værker
v. Nikolaj Paakjær
Torsdag d. 22. “Mission blandt muslimer” 2 af 2
v. Henrik Jarman Topsøe
Torsdag d. 29. Intet møde pga. Stormøde d. 2/3
Marts
    ”Han friede os ud af mørkets magt
og flyttede os over i sin elskede søns rige”
Kol 1,13
Lørdag d. 2. Stormøde/KIMs årsmøde
Nicolai Techow, Sengeløse
Torsdag d. 7. Bibeltime over påsketekst v. Preben Dahl
Torsdag d. 14. Forberedelse til påsken med forkyndelse og
kreativitet v. Anni, Karsten og Helle
Torsdag d. 21. Påskens salmer og sange
v. Judy & Arne Skjerning
Torsdag d. 28. Intet møde – Skærtorsdag
April
    ”Han vendte sit øre mod mig, da jeg råbte”
Sl 116,2
Torsdag d. 4. “Jesus, Thomas og os andre” v. Erik Friberg
Torsdag d. 11. “Sjælesorg” v. Louise Høgild Pedersen
Torsdag d. 18. “Det kristne menneskesyn”
v. Frederik Berggren Smidt
Torsdag d. 25. St. Bededagaften hos Frederik Christian
Maj
    ”Min ånd fryder sig over Gud, min frelser!”
Luk 1,47
Torsdag d. 2. Intet møde p.g.a. stormøde 3/5
Fredag d. 3. Stormøde
Tale v. Anders Graversen, Kingo Kirke
Torsdag d. 9. Intet møde – Kristi himmelfartsdag
Torsdag d. 16. “Taknemmelighed”
v. Anna-Kathrine Thunbo Pedersen
Torsdag d. 23. Henrik Arendt Laursen
Fællesspisning Kl. 18.00,
Tilmelding senes tirsdag d. 21, til Lars Friberg, 29 82 74 71, lars@friberg.dk
Torsdag d. 30. IKC sommerfest
Juni
    ”Intet kan skille os fra Kristi kærlighed”
Rom 8,35
Torsdag d. 6. “Den Augsburgske Bekendelse” v. Lars Hvam
Torsdag d. 13. Filip Skov Skjerning
Torsdag d. 20. “Intet kan skille os fra Kristi kærlighed” Rom 8,35
v. Mogens Sørensen
Torsdag d. 27. Sommerafslutning v. programudvalget