Organisation

Formål
Københavns Indre Mission (KIM) har til formål ved evangeliets forkyndelse, at udbrede Guds Rige i Storkøbenhavn.
Københavns Indre Mission står på folkekirkens grund. KIM er tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark
(Indre Mission) og vil som denne, tjene Kirken gennem et samarbejde mellem troende præster og lægfolk.

Geografisk dækning
KIMs aktiviteter omfatter Storkøbenhavn, afgrænset ved og medregnet kommunerne, Greve (dog kun følgende sogne: Kildebrønde, Greve og Mosede), Høje-Tåstrup, Ledøje-Smørum, Ballerup, Værløse og Søllerød.

Økonomi
Foreningens aktiviteter finansieres gennem frivillige bidrag, herunder arv og gaver fra enkeltpersoner samt bidrag fra de samfund, der hører under foreningens område. Endvidere finansieres arbejdet gennem udlejning af Bethesda.

Foreningens ledelse
KIM ledes af en bestyrelse på op til seksten personer. Bestyrelsen er sammensat efter bestemte regler, som tilgodeser alle arbejdsgrene og geografiske områder. Det tilstræbes at der så vidt muligt er en præst fra folkekirken med i bestyrelsen. Indre Missions ansatte Storbysekretær og Bethesdamissionær er fødte medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsens opgave
Bestyrelsens hovedopgave er at koordinere, inspirere og samarbejde missionsindsatsen i Storkøbenhavn. Desuden er det bestyrelsens opgave at være igangsættende på områder, som naturligt kræver en overordnet indsats og som kræver en samlet indsats i Storkøbenhavn. Bestyrelsen har ansvaret for huset Bethesda samt ansvaret for ledelsen af de fællesaktiviteter for hele Storkøbenhavn, der drives i og ud fra Bethesda.
Medarbejdere
Bestyrelsen har ansvaret for KIMs administration og for driften af storbycentret Bethesda, og har derfor kontorfaciliteter i Bethesda med ansatte til at forestå de mange administrative opgaver.

Til støtte for missionsarbejdet i de lokale grupper har Indre Mission i Danmark ansat missionærer og konsulenter.
I hele Storkøbenhavns område er der mange lokalgrupper. Det fremgår på menubjælken som lokalt arbejde, børn og unge.