Børge RasmussenBørge Rasmussen
Pastor em.

Mandag d. 9. januar 2017 kl. 10.00 – 12.00
Kapitel 1-4

Mandag d. 16. januar 2017 kl. 10.00 – 12.00
Kapitel 5-8

Mandag d. 23. januar 2017 kl. 10.00 – 12.00
Kapitel 9-11

Mandag d. 30. januar 2017 kl. 10.00 – 12.00
Kapitel 12-16

Romerbrevet

Romerbrevet er et hovedbrev i Ny Testamente og skrevet af Paulus, som aldrig havde besøgt menigheden i Rom. Det er måske derfor, at det er meget ”generelt” og ikke præget af svar på diverse stridsspørgsmål. Her udfolder Paulus sin version af alt det, som Jesus betyder, samtidig som det også indeholder megen konkret vejledning, især i sidste halvdel af brevet.

Kapitel 1-4: – Hvad, hvorfor, hvornår og hvorledes om Romerbrevet.  
– Og så hele overskriften for brevet: 1,17: ”Evangeliet er en Guds kraft til frelse!” Temaer her er loven, og hvordan det forholder sig til evangeliet, og at det er ved troen, vi frelses.

Kapitel 5-8: Paulus skildrer den fastlåste situation for mennesket: at loven, som er god, dog dømmer os pga. synden, og derfor leder den til død. Evangeliet om Jesus frikender og fører til liv ved Helligånden, som er Jesu Kristi ånd. Det fører til frihed og skaber frugt.

Kapitel 9-11: Hvad med Israels folk? Paulus skildrer her dybder i Guds hjerte, som kan være svære at fatte. Men der er håb for Israel, altså hans først udkårede folk, jøderne. De er ikke glemt, og evangeliet om Jesus er stadig også for jøder. Ja, for jøder først, men de kommer pga. ulydighed med som de sidste, der tager imod frelsen.

Kapitel 12-16: Paulus er optaget af vigtig teologi, men her til sidst lægger han vægt på at vejlede om, hvordan det nye liv skal leves ud rent praktisk i hverdagen, både i relation til menighedsfællesskabet (nådegavedimensionen), og i relation til myndigheder, til dem, der er udenfor, og til de ”svage”.

Bemærk at kursus C foregår mandage i januar.