Angst og depression

Ellen Esmarch PedersenEllen Esmarch Pedersen
Samtaleterapeut og foredragsholder, Hillerød

Onsdag d. 5. februar 2020 kl. 10.00 – 12.00

Angst og/eller depression kender mange til enten på egen krop, eller fordi nærtstående har lidt eller lider af det. Hvordan er det at være ramt af angst og/eller depression? Hvilke årsager kan der være, og hvad kan være hjælpsomt for at komme ud af det og få det bedre? Hvordan forholde sig som pårørende?

Børn i skilsmisse

Ingrid Bové JakobsenIngrid Bové Jakobsen 
Psykolog og efterlønner, tidl. børnesagkyndig i Statsforvaltningen, København

Onsdag d. 12. februar 2020 kl. 10.00 – 12.00

Vi kan have et stort ønske om, at alle familier trives og har det godt. Men skilsmisser er en realitet i dag, som vi heller ikke som kristne kan komme udenom. Spørgsmålet er derfor, hvordan kan vi støtte børn og forældre bedst muligt i en vanskelig situation?

Hvordan reagerer børn på en skilsmisse?

Hvordan kan forældre hjælpe børnene bedst muligt?

Hvor meget skal børnene involveres i skilsmissen?

Hvordan leve som barn i to familier?

Hvordan er et godt samarbejde mellem skilte forældre?

Hvordan kan vi som familie og venner være gode voksne, der støtter børnene både i skilsmissen og i livet

bagefter?

Hjælp, jeg er så bekymret!

Ingeborg Kappelgaard
Pensionist, cand.pæd., højskolelærer, m.m. København

Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 10.00 – 12.00

Der er ikke den ting, man ikke kan bekymre sig om. Bekymring er en almen følelse. ”At bekymre sig om” er at tage ansvar for sin opgave. ”At bekymre sig for” er at udstrække opgaven til at dække alle eventualiteter, og det er for meget for et menneske. Hvad skal vi da gøre, når vi er så bekymrede?

 

Kronisk lidelse/handicap

Martin VestergaardMartin Vestergaard
Cand. IT, Kastrup

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 10.00 – 12.00

“Hvorfor er vi skabt forskelligt?” “Er Gud virkelig retfærdig, når nogen bliver født med et handicap?” “Får jeg nogensinde et normalt liv?”

Der kan være mange spørgsmål forbundet med dét at have et handicap. Jeg er selv født med knogleskørhed, som har sat visse begrænsninger i mit liv. Men overraskende nok må jeg erkende, at nogle særlige døre er åbnet for mig pga. mit handicap, og at Gud kan bruge enhver — selv mig! Jeg vil fortælle, hvordan jeg oplever det at være en handicappet discipel.

Grunde teknisk fejl kan vi desværre ikke tilbyde lydfil for første del af foredraget.