Dette kursus er aflyst

Ole AndersenOle Andersen
Generalsekretær i Ordet & Israel, Frederikssund

Hovedbudskabet i Hebræerbrevet kan sammenfattes i én sætning: Jesus er stor! Men dette tema bliver belyst på en overraskende og anderledes måde, der får både budskabet og dets følger for os til at fremstå meget stærkt og klart.
Hebræerbrevet er et af de skrifter i Det Nye Testamente, som er mest præget af Bibelens jødiske baggrund. De første læsere levede i en anden situation og havde en anden baggrund end os, der læser det i dag. Det betyder, at det for en moderne læser kan være vanskeligt at få fat i tankegangen i brevet.
Der vil ikke blive tale om en detaljeret gennemgang af hvert eneste kapitel eller vers. Målet er at opdage og følge den røde tråd, der indeholder brevets fantastiske budskab om Jesus.

Onsdag d. 3. februar 2021 kl. 10.00 – 12.00
Hebræerbrevet 1, 1-2, 4: Jesus er større end engle
Efter en kort indledning, der beskriver Jesus som Guds højt ophøjede søn, glider Hebræerbrevet straks over i en sammenligning af Jesus med englene.

Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 10.00 – 12.00
Hebræerbrevet 3, 1-4, 13: Jesus er større end Moses
Hebræerbrevets anden store sammenligning stiller Moses og Jesus op over for hinanden. Forfatteren viser, at der både er store ligheder og forskelle.

Onsdag d. 17. februar 2021 kl. 10.00 – 12.00
Hebræerbrevet kapitel 4-10: Jesus er større end ypperstepræsten
Den tredje sammenligning i Hebræerbrevet er meget omfattende. Jesus sammenlignes med ypperstepræsten i templet i Jerusalem. Sammenligningen omfatter både ypperstepræstens person, men også en række ting, der hænger sammen med præsteskabet: ofrene, templet og den pagt, der ligger bag præsteskabet.

Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 10.00 – 12.00
Hebræerbrevet kapitel 11-13: Så lev da dit liv i tro på Jesus!
Hebræerbrevet indeholder rigtig meget spændende undervisning, men det er langt fra bare teori. Hele vejen igennem brevet besvares spørgsmålet: »Hvad betyder det for mig og mit liv?«. I brevets sidste afsnit bliver dette spørgsmål helt afgørende.