Dette kursus er aflyst

Anders GraversenAnders Graversen
Sognepræst Kingos kirke, Nørrebro

Onsdag d. 3. marts 2021 kl. 10.00 – 12.00

Mission i Korea – før og nu

Korea var et meget lukket land for omverdenen frem til år 1884 – det gjaldt samhandel, diplomatiske forbindelser, rejsemuligheder og dermed også missionsmuligheder. Evangeliet er nu blevet forkyndt i 135 år i landet, der har udviklet sig til et højteknologisk i-land. Vi skal både høre omvendelsesberetninger, følge landets udvikling på billeder, høre om mega-kirker og om hvordan evangeliet er relevant ind i en religiøs mangfoldighed. Formiddagen kommer til at handle om mission i Korea – før og nu.

Finn Aa. RønneFinn Aa. Rønne
Professor, dr. theol. DBI, Rønne

Onsdag d. 10. marts 2021 kl. 10.00 – 12.00

Mission i Afrika

Afrika er i dag kontinentet med flest bekendende kristne. Og det er et resultat af kristen mission – en mission, som begyndte i de første århundreder af kirkens historie, og som er fortsat helt frem til i dag. Vi vil få et overblik over missionsarbejdet op igennem tiden og samtidig høre om, hvordan det er foregået, og hvad det har resulteret i. Endelig vil se, hvad vi kan lære af missionen og kirken i Afrika.

AAnnelise og Axel Rye Clausennnelise og Axel Rye Clausen
Tidl. missionærpar i LM, Tarm

Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 10.00 – 12.00

Mission i Cambodja

Cambodja er et land præget af årtiers uafbrudt krig og folkemord startende med Vietnam-krigen. ”De røde Khmerers” morderiske regime og guerillakrig har i den grad præget landet i 3 årtier. I 1998 gav de op. Samme år besøgte Axel Cambodja for første gang for at lave undersøgelser for Luthersk Mission, og vi har siden da haft tæt kontakt med landet. Fra 2003 og 15 år frem som missionærer bosiddende i landet.
I vort foredrag vil vi trække nogle væsentlige linjer for LM’s missionsarbejde i landet, som vi har været med til at præge lige fra starten, og vi vil vise, hvad det har gjort ved Cambodjas befolkning kulturelt, følelsesmæssigt og religiøst at leve under et diktatur og under konstant vold og utryghed i så lang tid.

Arne KappelgaardArne Kappelgaard
Pastor emeritus, Amager

Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 10.00 – 12.00

Kirkerne øst for Jerusalem

Både før og under det islamiske herredømme voksede stærke kirker frem øst for Romerriget. I 800-tallet var Bagdad et vigtigere centrum for kristenheden end Rom, kun overgået af Konstantinopel, og missionærer derfra nåede både til Sydindien og Kina. Disse kirkers historie rummer både rigdom og tragedie, men vi har næsten helt glemt dem i Vesten.