Forsoning er et tema, som står helt centralt i Bibelen.

Men hvem er det, der har brug for at blive forsonet? Er det mennesket – eller Gud – eller begge? Og hvoraf kommer behovet for forsoning?

Selve ordene forsoning og forligelse optræder kun få gange i Ny Testamente. Men sagen er til stede igennem hele Bibelen – både GT og NT.

I Bibelen

møder vi en bred palet af udtryk, ord, billeder, symboler og fortællinger, som giver os et rigt og varieret indtryk af, hvilken rolle fors

oning spiller, når det handler om relationen mellem Gud og mennesker.

Tænk bare på udtryk som Jesu blod, den nye pagt, Lammet, løsesum og syndernes forladelse.

Og dertil kommer, at et menneske kan høste frugten af, hvad Jesus har gjort for os, og leve i en forsonet relation til Gud.

Forsoningens nødvendighed – hvem skal forsones?

Kurt KristensenKurt Kristensen
Regionsleder i Indre Mission, cand.theol., Brøndby Strand

Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 10.00 – 12.00

Forsoning mellem Gud og mennesker, 2. Kor. 5,18-21.
Soning via offerets død, Rom. 3,24-25.
Frikøbt og forløst, Mark. 10,45; Hebr. 9,12.15.
Løftet og pagten i GT og NT – forsoningen skaber rum for et menneske i sin relation til Gud.

Forsoningens nødvendighed 1

Forsoningens nødvendighed 2

Jesus – præst og offer

Kurt Kristensen

Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 10.00 – 12.00

Om ham, der ofrede sig selv og bar offerblodet ind i Himlen. Hebr. 9,11-14.24-28. Jesus – Guds lam. Om påskelammet 2.Mos.12,13 og Herrens lidende tjener Es. 53,7. Jesus – stedfortræder og sejrherre. Om gældsbeviset, der blev sømmet fast til korset og tog våbnet fra vores anklager, Kol. 2,14-15.
Forsoning, retfærdiggørelse og fred.

Jesus – præst og offer 1

Jesus – præst og offer 2

 

Tilgivelsen

Flemming Bak PoulsenFlemming Bak Poulsen
Sognepræst, Rønnevang Kirke, cand.theol., Taastrup

Onsdag d. 6. november 2019 kl. 10.00 – 12.00

På grund af aflysning flyttet til 6/11

Tilgivelse er ikke for tøsedrenge
Livet er smukt, og livet kan gå i stykker. Vi gør både det bedste og det værste overfor hinanden. Kan vi også tilgive?

Få har talt så stærkt om tilgivelse som Jesus. Men er tilgivelse altid en god ide? Hvorfor er det så svært at tilgive? Hvordan hænger Guds og menneskers tilgivelse sammen? Hvad siger psykologien og teologien om tilgivelse?

Tilgivelsen 1

Tilgivelsen 2

 

Konfliktløsning:

Onsdag d. 13.11 

Ingrid Bove Jakobsen:

Peder Kjøgx