Cyprian, biskop i Karthago (? – 258)

Brian K. HansenBrian K. Hansen
studiekoordinator og sekretær, MF, Aarhus

Onsdag d. 20. november 2019 kl. 10.00 – 12.00

Cyprian var biskop i Karthago i Nordafrika i midten af det tredje århundrede. Forfølgelser af de kristne og splittelser internt i kirken satte deres tydelige præg på hans tid som biskop. Midt ind i denne kaotiske situation forsøgte Cyprian at lede og holde sammen på sin egen menighed, samtidig med at han gjorde sig overvejelser mere generelt om kirkens enhed og ledelse.

Med beklagelse må jeg melde, at der er sket et uheld under optagelsen så den er mistet:undskyld  mvh Kai Lund

Augustin (354 – 430)

Finn Aa. RønneFinn Aa. Rønne
Professor i kirke-og missionshistorie, dr. theol.

Onsdag d. 27. november 2019 kl. 10.00 – 12.00

Augustin er formodentlig den kirkefader fra oldkirken, som har haft mest indflydelse på kirken i Vesten, op igennem Middelalderen, gennem reformationen og helt frem til i dag. Vi vil først høre om Augustins liv – især hans vej til kristendommen, som vi har et godt kendskab til i kraft af hans selvbiografi, Confessiones. Dernæst vil vi behandle nogle af de temaer i hans teologi, som har haft størst betydning og indflydelse videre frem i kirkens historie – især hans lære om synd og nåde og om kirken.

De egyptiske/koptiske ørkenfædre

Palle ThordalPalle Thordal
Pensioneret sognepræst, cand.theol., Kokkedal

Onsdag d. 4. december 2019 kl. 10.00 – 12.00

En livskraftig eneboer-tradition og det første kristne klostervæsen opstod i Ægypten i det 3.-4-årh. Det spredte sig hurtigt til Lilleasien, Frankrig og Irland.

De ældste og mest betydningsfulde ørkenfædre som Antonios, Macarios og Pachom vil blive omtalt, men også et par eneboere fra vor tid som Kyrilos og Matta al Maskin.

Ørkenfædrenes Tankesprog kan læses i forskellige oversættelser og er til stor inspiration også for vor tids kristne. Et lille udvalg vil blive genfortalt i 2. time. Det koptiske munkevæsen lever i bedste velgående hjemme i den ægyptiske ørken, men findes også nogle steder i diasporaen.

Johannes Chrysostomos og hans samtid

Arne KappelgaardArne Kappelgaard
Pensioneret sognepræst, cand.theol. København

Onsdag d. 11. december 2019 kl. 10.00 – 12.00

Johannes Chrysostomos, 349 – 407, var en af historiens største prædikanter. Han levede, da kristendommen blev statsreligion i Romerriget. Han levede mellem hedninge, arianske kættere og modekristne, mellem asketisk vækkelseskristendom og kirkelig rettroenhed, mellem folket og hoffet. Populær, men aldeles udiplomatisk. Det blev et dramatisk liv!