kbh_bethesda_exterioer_2469p-9

Københavns Indre Mission (KIM) er en fællesbetegnelse for alt Indre Missions arbejder i Storkøbenhavn.

Indre Missions arbejde er spredt ud over hele Storkøbenhavn og består mange forskellige mødesteder og aktiviteter for børn unge og voksne. Du kan læse om alle aktiviteterne forskellige steder på denne hjemmeside.

Københavns Indre Mission (KIM)
KIM ledes af en Bestyrelse hvis formål er at skabe sammenhæng i det vidt forgrenede arbejde og at danne gode rammer for såvel lønnede som frivillige medarbejdere til at nå ud til mennesker i en moderne storby med evangeliet om Jesus Kristus.

Storbycenter Bethesda
Som Storbycenter afholdes der mange aktiviteter som er fælles for alle Indre Missions sammenhænge i hele Storkøbenhavn. bl.a. stormøder.

Huset rummer også Københavns Indre Missions administration og danner ramme for mange af Indre Missions aktiviteter.

Dele af huset bruges permanent til f.eks. Boghandel og Internationalt Kristent Center.

Bethesda
Ud over at fungere som Storbycenter er huset også missionshus for mennesker i det indre København. Flere mindre mødefællesskaber holder deres aktiviteter i huset. Du kan læse om disse mødegrupper under menupunktet Bethesda.