formiddagshøjskole-16-17_Page_03_Image_0001Egon Kattner
Pastor em.

Onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 10.00 – 12.00
Onsdag d. 2. november 2016 kl. 10.00 – 12.00
Onsdag d. 9. november 2016 kl. 10.00 – 12.00
Onsdag d. 16. november 2016 kl. 10.00 – 12.00

Jeremias´ bog

Under fem konger og gennem omkring 40 år virkede Jeremias som profet. Han blev et redskab i Herrens hånd i en åndeligt formørket tid, hvor halvhjertethed rådede både blandt folket og de religiøse ledere.

Gud havde udrustet Jeremias med et åndeligt skarpsyn, der satte ham i stand til at se ind bag facaderne og afsløre det åndelige hykleri, der florerede i samtiden. Selv om han under hele sit virke med smerte måtte kigge langt efter omvendelsens frugter, fremlagde han med stor nidkærhed uforkortet Herrens ord, og altid var hans budskab vævet sammen med hans dybe kærlighed til sit folk.

Der går en stærk alvorstone gennem profetskriftet, men bogen rummer ikke kun en afdækning af den menneskelige naturs fordærvethed. Evangeliets lyse toner klinger med mange steder og stærkest i bogens midterste del.

Under gennemgangen vil vi blive konfronteret med et budskab, der – selv om det fik røst i 600- og 500-tallet f.Kr. – er ejendommeligt aktuelt også ind i vor egen tid.