Jeg var sulten og tørstig og I gav mig mad og drikke

Jann SjursenJann Sjursen
Generalsekretær, Caritas Danmark

Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 10.00 – 12.00

Sult er desværre et livsvilkår for millioner af mennesker. For mange er det ikke et forbigående livsvilkår men årsag til nød og død. Hvem er det, der sulter? Hvorfor sulter de, selvom vi godt kunne brødføde den hele verden? Er det vores ansvar?

Få nogle svar og viden om, hvad danske organisationer bidrager med i den forbindelse.

Jeg var fremmed og I tog jer af mig

Søren Dalsgaard Søren Dalsgaard
Koordinator, Folkekirkens Asylsamarbejde

Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 10.00 – 12.00

Flygtningespørgsmålet er for alvor kommet på dagsordenen efter billeder af flygtninge på danske motorveje ramte de danske medier i efteråret 2015. Nogle lægger vægt på at beskytte det danske velfærdssamfund i denne udfordring, mens andre lægger vægt på kirkens globale ansvar for mennesker i nød. Hvilke teologiske temaer kan vi trække på i forhold til den aktuelle situation? Hvordan kan kirken konkret engagere sig? Og hvad er de langsigtede perspektiver og konsekvenser for kirken i Danmark?

Jeg var nøgen og I gav mig tøj,
jeg var syg og I tog jer af mig

Michael Skov AndersenMichael Skov Andersen
Sognepræst, Lindehøj Kirke

Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 10.00 – 12.00

Er diakoni noget, vi som kristne er forpligtet på? Nogle har anset det for absolut nødvendigt for den kristne at lave diakonalt arbejde. Andre har udtrykt bekymring over, at den kristnes engagement i diakonalt arbejde vil få os til at fokusere på vores egne gerninger, og få os til at glemme det radikale budskab om nåde.

Her vil vi primært se på, hvordan Bibelen, og ikke mindst Jesus selv, forholder sig til emnet. Og vi vil tage den svære diskussion om, hvad det så betyder for os i dag? Ikke mindst, hvad betyder det for os som menigheder. Kan vi tage os af dem, der mangler tøj? Og hvem er den syge – hvad kan vores menigheder, som lægerne ikke kan?

Jeg var i fængsel og I besøgte mig

Thomas Munk RønbergThomas Munk Rønberg
Arresthus- og sognepræst, Frederikssund

Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 10.00 – 12.00

Hvordan er livet bag tremmer? Og hvordan er livet efter livet bag tremmer? Er der blot tale om en nedtrykt stemning bag tremmerne og kun lidt lys gennem de små sprækker, eller hvilket lys og hvilke lyspunkter er der? Og hvad gør kirken bredt forstået for i denne sammenhæng at være verdens lys?

Om alt det lys, vi måske/måske ikke ser.