Onsdag d. 7. februar 2024 kl. 10.00 – 12.00

Fortællingens tid

Leif Andersen
Lektor emeritus, Hvidovre

Når vi traditionelt hører om ”fortællinger”, tænker de fleste af os vel på noveller og romaner eller historier ved lejrbålet. Men i dag bruges ordet overalt og om hvad som helst: ”Fortællingen om den gode suppe”, ”Fortællingen om Kristus”, ”Fortællingen om USA”, ”Den kristne fortælling”, osv. Der ligger et helt kulturskifte godt gemt i tidens bredere brug af ordet.

Onsdag d. 14. februar 2024 kl. 10.00 – 12.00

Den livsvigtige forskel på skam og skyld

Leif Andersen
Lektor emeritus, Hvidovre

I gamle dage, fx i salmebogen, var skyld og skam stort set det samme. Ordene blev både brugt negativt (om et mørkt, gammeldags menneskesyn) og positivt (om den nødvendige syndserkendelse). Men i dag dæmrer det for os, at det måske er to helt forskellige ting, og de læges på to helt forskellige måder. Og der ligger både kristeligt set og psykologisk set store ressourcer i at kunne se forskel.

Onsdag d. 21. februar 2024 kl. 10.00 – 12.00

Hvem er jeg? Hvem er vi?

Carsten Hjorth Pedersen
Forfatter og lektor i pædagogik, Hillerød

Svarene på de to spørgsmål handler om identitet, der hænger sammen med menneskesyn, selvværd, normer og dannelse. Vi ser på det positive og negative i tidens store fokus på identitet.
Foredrag og oplæg til samtale.

Onsdag d. 28. februar 2024 kl. 10.00 – 12.00

Åndsfrihed i det moderne samfund

Michael Agerbo Mørch
Cand.theol.,ph.d., Fredericia

Hvad er rammerne for frihed i Danmark? Hvordan skal vi indrette samfundet, når vi er fundamentalt uenige om værdier, tro og politik? Hvem har ret til at bestemme, hvordan børn skal opdrages, om man må dele sin tro eller mødes med andre, der deler ens overbevisning? I mange år har svaret været åndsfrihed, men hvad betyder det? Det skal vi se på i dette foredrag.