Der findes mange forskellige mødesteder og tilbud for voksne i
Indre Missions vidt forgrenede arbejde i Storkøbenhavn.
Ud over de offentlige møder er der kafeer, bibelkredse, kursustilbud m.m.

I Storkøbenhavn er der en række IM Samfund (foreninger) som alle
er tilknyttet Indre Mission på landsplan. Det betyder at hver
IM Samfund indgår i et landsdækkende netværk. Så ud over
lokale tilbud, og det fælles der foregår i København, så foregår
der mange gode arrangementer på landsplan.

Du er velkommen til at kontakte de lokale afdelinger eller
medarbejdere i København for at høre nærmere om såvel
det lokale som det landsdækkende arbejde.

Se også Indre Mission i Danmarks hjemmeside.

Mottoet for alt Indre Missions arbejde er: LEDE TIL JESUS – LEVE I HAM

Flere steder har de lokale foreninger også tilknyttet børne- og ungdomsarbejde.
Nærmere oplysninger om dette kan du finde under børn eller unge.