Indre Mission (IM) har grupper for voksne jævnt fordelt over hele byen. Nogle steder samles man i en bibelkreds i private hjem, andre steder har man sit eget missionshus eller samles i kirkens sognegård. I nogle grupper kommer der fortrinsvis yngre mennesker, mens det andre steder er flest ældre, og i nogle IM-grupper er alle aldersgrupper repræsenteret.

IM har ikke medlemmer og enhver er altid velkommen til IMs møder, også selvom man ikke tidligere er kommet til IMs arrangementer.

Alle IM Samfund er. som Indre Mission i Danmark en folkekirkelig missionsbevægelse baseret på en evangelisk-luthersk kristendomsforståelse.