Storbycenter Bethesda, Rømersgade 17 på I sraels plads tæt på Nørreport station er stedet,
hvor der sker mange ting. 

  • Her ligger Københavns Indre Missions administration.
  • KIMs stormøder og større arrangementer holdes her.
  • Missionshuset Bethesda danner rammer om mange samfundsmøder og møder for børn og unge.
  • Bethesdas Boghandel har til huse her, med stort udvalg af kristne bøger og musik.
  • Internationalt Kristent Center IKC har mange aktiviteter for asylansøgere og nydanskere. Rigtig mange kommer til danskundervisningen.
  • Der er også to caféer som har åbent nogle gange om ugen.
  • Bethesda har mange mødesale som ofte udlejes til forskellige formål – bl.a til Københavns Universitet.

Vil du vide mere om Storbycenter Bethesda, er du velkommen til at ringe eller
kigge ind i åbningstiden.