Carsten Vang
Lektor, cand. theol. Menighedsfakultetet, Aarhus

Mandag d. 10. januar 2022 kl. 10.00 – 12.00
Guds udvælgelse af Abraham – hvorfor?
Guds store plan for at velsigne alle jordens slægter begynder med, at han kalder en gammel mand og hans kone, som ikke er i stand til at få børn, til at bryde op fra deres hjemby og begynde en lang rejse. Gud udvælger det mislykkede og forkerte og leder dem ikke bare på en geografisk rejse, men på en vandring i tro. Igen og igen udfordres Abraham i sin tro på Guds løfter. Hvorfor binder Gud sin frelsesplan for alle jordens folk op på et par gamle mennesker og deres skrøbelige tro?

Mandag d. 17. januar 2022 kl. 10.00 – 12.00
Kaldet til at ofre Isak
Efter 25 års venten erfarer Abraham så omsider, at hans hustru Sara føder ham en søn. Han ser med stor glæde, hvordan Isak vokser til. Alligevel får han en nat en skrækkelig befaling fra Gud om, at han skal ofre netop den søn, som Gud havde givet ham. Hvordan kan Gud gøre noget så grusomt? Hvad er det, der sker, da Abraham gør klar til offerhandlingen? Hvad skal det tjene til?

Mandag d. 24. januar 2022 kl. 10.00 – 12.00
Guds kamp med bedrageren
Abrahams sønnesøn Jakob deler absolut ikke sine bedsteforældres stærke tro på Gud. Han holder sig ikke tilbage for at bedrage sin blinde far, stikke ham en løgn og stjæle den velsignelse, som var tiltænkt hans ældre tvillingebror. Det med bedraget kendetegner også Jakob som voksen. Alligevel er det netop en sådan tvivlsom person, etisk set, Gud kalder og leder. Jakob formes gennem Guds mangeårige kamp med ham.

Mandag d. 31. januar 2022 kl. 10.00 – 12.00
Josef i Egypten og Guds kald
Josef voksede op i en dysfunktionel familie, blev udsat for megen modgang i livet og blev smidt i fængsel på grund af falske beskyldninger. Alligevel kan Josef sige ved flere lejligheder, at Gud brugte al den modgang, som han mødte i livet, til noget godt for mange mennesker. Hvordan kunne Josef bevare sin tro på Guds forsyn, når han mødte så megen lidelse?