Ønsker du at støtte Københavns Indre Mission med en gave?
 
En stor del af Indre Missions indtægter kommer fra frivillige gaver. Så skal Indre Missions gerning forsat lykkes i Storkøbenhavn spiller gaverne en stor rolle.
 
Gaver modtages med tak til missionsarbejdet: Danske Bank  3420 5002265

BEMÆRK: Skal gaven være fradragsberettiget skal der opgives navn, adresse og Cpr.nr. eller IM-givernummer


Der er flere måder hvorpå du kan bidrage økonomiskLæs mere om de forskellige muligheder her. 

Almindelige gaver:
Der er flere muligheder for at aflevere sin gave
På Bethesdas kontor:
I åbningstiden har du altid mulighed for at få en kvittering for din gave.
På kontoret er det også muligt at bruge Dankort.
Via Bank:
     Vil du sende en gave til Indre Mission gennem din bank, kan du bede banken indsætte beløbet
direkte på Københavns Indre Missions konto: 3420 5002265

På Mobile Pay: 46072

Til lønnede medarbejdere
Nogle af Indre Missions medarbejde har gyldige kvitteringsblokke med rundt

For almindelige gaver gælder det, at hvis man ønsker at benytte sig af Skattelovens 16.500 kr. fradragsregel efter ligningsloven §8a. så skal der oplystes Cpr. nr. og navn og adresse. Hvis du har et IM-givernummer så oplys dette.

Månedsgave:
Du kan støtte Indre Missions gennem en fast givertjeneste. De binder dig ikke for en bestemt periode.
Fordelen ved månedsgaven er, at når man én gang har besluttet bidragets størrelse, kan man lave en aftale via Betalings-service, hvorefter bidraget automatisk går til Indre Mission så længe man ønsker.
Ønsker du at tilmelde dig månedsgaven, kan du henvende dig til Bethesda og oplyse navn, cpr. nr., bidragets størrelse og konto nummer.
 
For månedsgaver gælder det, at hvis man ønsker at benytte sig af Skattelovens 15.000 kr. fradragsregel efter ligningsloven §8a, så skal der oplystes Cpr. nr. og navn og adresse. Hvis du har et IM-givernummer så oplys dette.

Gavebrev:
Ønsker du at benytte dig af gavebrev skal du kontakte Bethesda.
Bethesda sender gerne gavebrevsformular ud som så kan udfyldes, underskrives og indsendes til:
Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K.
Du vil herefter modtage to kopier. Den ene kopi er til det eget brug, den anden indsendes til skattemyndighederne. Bidrag over gavebreve giver ret til fradrag på selvangivelsen efter Ligningslovens §12.

Testamentariske gaver:
Det er en glæde for Københavns Indre Mission at nogle mennesker betænker os med testamentariske gaver.
Ønsker du, at en del at din formue skal tilfalde Københavns Indre Mission, skal du oprette et testamente. Et testamente kan skrives af dig selv, en advokat eller med hjælp fra f.eks. Indre Mission.
 
Testamentet skal noteres på dommerkontoret, så det sikres, at det er juridisk gyldigt. I testamentet bestemmer du selv, hvordan din formue skal fordeles, når du ikke lever mere.
 
Se evt. mere om gaveordninger og skatteregler på Indre Missions Hjemmeside
Tak for enhver gave til Indre Missions arbejde.