Martyrer i historien

Finn Aa. RønneFinn Aa. Rønne
Lektor i kirke- og missionshistorie, DBI, dr.theol.

Onsdag d. 23. november 2016 kl. 10.00 – 12.00
Onsdag d. 30. november 2016 kl. 10.00 – 12.00

Der har igennem hele kirkens historie, nogle steder og til nogle tider, været forfølgelser af kristne, og en del har lidt døden for deres tros skyld. Der har stået et særligt ’skær’ omkring kirkens martyrer. Vi kan lære meget af deres liv og den udholdenhed og standhaftighed, de viste. Men forholdene var ofte mere brogede, end man får indtryk af gennem de historier, som florerer. Vi vil prøve at få et realistisk billede af martyrerne og se, hvad vi kan lære af det.

Martyrer i Bibelen

Henrik Ertner Rasmussen Henrik Ertner Rasmussen
Generalsekretær, Dansk Europamission

Onsdag d. 7. december 2016 kl. 10.00 – 12.00

Alle, som kender Bibelen, ved nok at Stefanus var kirkens første martyr. Dog siger Hebræerbrevet fx også noget om gammeltestamentlige personer, der forblev trofaste over for Gud, selv om det betød døden for dem.

 

Martyrer i dag – kirkeforfølgels

e, det lille martyrium, marginalisering

Kurt E. LarsenKurt E. Larsen

Professor, Menighedsfakultetet, dr.theol.

Onsdag d. 14. december 2016 kl. 10.00 – 12.00

I dag er det for mange kristne forbundet med livsfare at bekende og efterleve deres tro. Vi skal i foredraget se på forholdene i nogle af de lande, hvor dette – af vidt forskellige grunde – er tilfældet: Nordkorea, Ægypten, Colombia. I vores del af verden er der mere trygge forhold, omend det også her kan medføre marginalisering i det offentlige liv.