Jan Holm MortensenJan Holm Mortensen
Sognepræst Kristkirken, cand.theol., Kolding

Vi skal se nærmere på de jødiske fester, sådan som de blev fejret på Jesu tid. Her dukker der nogle meningssammenhænge op i Det Nye Testamente, som vi ellers ikke så let får øje på fra knap 2000 års distance. Israels festkalender er en markant og vigtig kontekst for Det Nye Testamentes frelseshistoriske begivenheder. De jødiske fester kan være med til at åbne evangeliet for os, så vi forstår og ser mere af, hvordan Gud helt fra begyndelsen har planlagt sit frelseshistoriske klimaks: Jesus.

Jesus og den jødiske påske

Onsdag d. 4. marts 2020 kl. 10.00 – 12.00

Vi skal se nærmere på den jødiske påskefejrings indhold og betydning og sætte traditionerne i forbindelse med de centrale begivenheder omkring Jesu død og opstandelse. Hvordan fejrede man egentlig påskemåltidet på Jesu tid og giver det særlige indsigter i den aften i Jesu liv, vi ved allermest om?

Jesus og den jødiske pinse

Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 10.00 – 12.00

”Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet”?! Men hvad var det egentlig de fejrede i den jødiske pinse og hvordan kaster den jødiske pinsefest lys over denne dags begivenheder og frelseshistoriske betydning? Hvordan står pinse i forhold til påske og hvordan hænger pinsen og dåben f.eks. sammen?

Jesus og løvhyttefesten

Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 10.00 – 12.00

Én gang om året flytter det jødiske folk ud og bor i deres hjemmelavede løvhytter. Det gør de for at mindes tiden i ørkenen, hvor Gud passede på dem og ledte dem på vej til det forjættede land. Det er festårets klimaks. Festen, som den blev fejret på Jesu tid, kaster lys over et væld af tekster i Det Nye Testamente. Det er festen, der blev væk i det kristne kirkeår, men som peger frem mod den store fest, vi stadig venter på.

 

 

Jesus, det jødiske nytår og den store forsoningsdag

Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 10.00 – 12.00

Før man kan fejre løvhyttefest, skal man først igennem to vigtige fester i den jødiske kalender. Men hvad markeres der egentligt med nytåret og hvorfor blæser man i horn? Og hvordan kan det være, at forsoningsdagen er den absolut helligste i hele året for jøderne? Hvordan forholder disse festdage sig til opfyldelsen i og med Jesus? Særligt traditioner fra Jesu tid omkring den store forsoningsdag kaster et overraskende lys på begivenhederne omkring Jesu død.