Hovedbudskabet i Hebræerbrevet kan sammenfattes i én sætning: Jesus er stor! Men dette tema bliver belyst på en overraskende og anderledes måde, der får både budskabet og dets følger for os til at fremstå meget stærkt og klart.

Hebræerbrevet er et af de skrifter i Det Nye Testamente, som er mest præget af Bibelens jødiske baggrund. De første læsere levede i en anden situation og havde en anden baggrund end os, der læser det i dag. Det betyder, at det for en moderne læser kan være vanskeligt at få fat i tankegangen i brevet.

Ole Andersen
Generalsekretær for Ordet og Israel, Frederikssund

Onsdag d. 6. marts 2024 kl. 10.00 – 12.00

Hebræerbrevet 1,1-2,4: Jesus er større end engle

Efter en kort indledning, der beskriver Jesus som Guds højt ophøjede søn, glider Hebræerbrevet straks over i en sammenligning af Jesus med englene.

Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 10.00 – 12.00

Hebræerbrevet 3,1-4,13: Jesus er større end Moses

Hebræerbrevets anden store sammenligning stiller Moses og Jesus op over for hinanden. Forfatteren viser, at der både er store ligheder og forskelle.

Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 10.00 – 12.00

Hebræerbrevet kapitel 4-10: Jesus er større end ypperstepræsten

Den tredje sammenligning i Hebræerbrevet er meget omfattende. Jesus sammenlignes med ypperstepræsten i templet i Jerusalem. Sammenligningen omfatter både ypperstepræstens person, men også en række ting, der hænger sammen med præsteskabet: ofrene, templet og den pagt, der ligger bag præsteskabet.