2023

Januar

09. 19.00. Bibelstudie “Smerten hører med til livet som kristen” 2. Tim 1,1-2,13.

16. 19.00. Bedemøde

21. Lørdag  19.00. Stormøde i Bethesda, tale v. Generalsekretær i Sømandsmissionen, Nicolaj Wibe.

30. 19.00. Tale v. Leder af IKC, Anna-Katrine Thunbo Pedersen, ” Mennesket”

Februar.

04. Lørdag 19.00.  Hjemmeaften hos Inge Olsen, Stolemagerstien 8 I.th.

13, 19.00. Tale v. Cand. theol. Mogens Sørensen.

20. 19.00. Bedemøde.

27. 19.00. Bibelstudie “Et ja til Gud, indebærer et nej til hans modstander, 2. Tim. 2,14-3,9.

Marts.

04. Lørdag 19.00. Stormøde i Bethesda. Tale v. Leder af IKC, Anna-Katrine Thunbo Pedersen,

13. 19.00. Bibelstudie og generalforsamling. ” Efter troens gode strid kommer livets sejrskrans” 2. Tim                      3,10-4,22.

20. 19.00 Bedemøde

27. 19.00 Sangaften v. Judy og Arne Skjerning.

April.

06. Skærtorsdagsudflugt, program kommer senere.

17. 19.00. Bedemøde.

24. 19.00. Tale v. Missionskonsulent, Maria Legarth, “Opmuntring til mission”

28. Fredag 19.00. Stormøde i Bethesda. Tale v, Generalsekretær i Indre Mission Jens Medom Madsen.

Maj.

01. 19.00. Bibelstudie ” En hverdag præget af Gudsfrygt.” Tit 1,1-2,8.

08. 19.00- Vandretur med opbyggelse v. Svend Erik Simonsen.

15. 19.00. Bedemøde

22. 19.00. Tale v Pastor  Anders Graversen.

Juni.

05. 19.00. Tale v. Pastor  Jonatan Hauge Noldegaard.

12. 19.00, Bibelstudie “Guds nåde opdrager os til gode gerninger” Tit. 2,9-3,15.

19. 19.00. Bedemøde.