2020

Juli

  16.      19,00 Besøg på Bethel, Sømandsmissionens sejlende sømandshjem, det vil ligge i Københavns havn, stedet oplyses på dagen.

 

August

3. Aftenudflugt til Kongelundsfortet. Vi mødes udenfor Solvang Kirke kl. 18.40. Vi tager med bus.24. 19,00 24. Tale v. cand. theol. Mogens Sørensen

31. 19,00 Bibelstudie ”Vi har håb i Kristus” Kol.1,1-23

 

September

7. 19,00 Tale v. fritidsforkynder Kai Lund ”Dobbelt skattejagt”

14. 19,00 Bibelstudie med efterfølgende generalforsamling ”Så lev i Kristus” Kol. 1,24-2,23

21. 19,00 Bedemøde

26. KIM dag i Bethesda

              15,00 Stormøde i Bethesda tale v. pastor Peter Hauge Madsen, Rønne

 

Oktober

3. 19,00 Hjemmeaften hos Vivi Friis Vermlandsgade 82,st tv

12. 19,00 Sangaften v. Judy og Arne Skjerning, ”En aften om salmedigterne B. S. Ingemann”

19. 19,00 Bedemøde

26. 19,00 Tale v. missionskonsulent Maria Legarth Hillerød, ”Fokus på at være i mission”

 

November 

2. 19,00 Bibelstudie ”Vækst i Kristus” Kol. 3,1-177. Basar/loppemarked i Bethesda

9. 19,00 ”Oplæg ved 3 af vore egne”

16. 19,00 Bedemøde

23 19,00 Tale v. veteranmedarbejder Steen Eskildsen ”Hvad bibelen siger om at være i diakoni”

30. 19,00 Bibelstudie ”Tjen Kristus” Kol. 3,18-4,18

 

December  

7. 18,00 Fællesspisning

              19,00 Adventsmøde v. pastor Michael Thomsen, Skævinge

14. 19,00 Bibelstudie

19. 19,00Juleforberedelse ved Peter Bech. På grund af Corona holdes mødet i Solvang kirke