2022

Januar

10. 19,00 Bibelstudie “Jesus havde forudsagt sin død og opstandelse” Luk 24, 1-12.

17. 19,00 Bedemøde.

22. 19,00. Lørdag. Stormøde i Bethesda. Tale ved sognepræst Joannis Fonsdal, Emdrup.

31. 19,00. Tale ved Pastor Carsten Espersen.

Februar.

05. 19,00. Lørdag, Hjemmeaften hos Inge Olsen, Stolemagerstien 8. 1,th.

14. 19,00. Tale ved Pastor Arne Kappelgaard “Hvad hjertets øjne ser”. Ef 1, 15-23.

21. Bedemøde.

28. Bibelstudie. “Tungnemme til at tro” Luk 24, 13-25.

Marts.

05. 19,00. Lørdag Stormøde i Bethesda. KIMs årsmøde i Bethesda. Tale ved sognepræst Jens Kaltoft, Herlev.

14. 19,00. Bibelstudie og generalforsamling. “Jesus i alle skrifterne” Luk 24, 26-32.

21. 19,00. Bedemøde.

28. 19,00 Tale ved cand. Pæd. Ingeborg Kappelgaard “Hannah en kvinde i bøn!”

April.

04. 19.00. Bibelstudie “Opstået med kød og knogler” Luk 24, 33-44.

14. Skærtorsdags udflugt, program kommer senere.

25. 19.00. Tale ved Tværkulturel Majken Rokni “Når han kommer”.

Maj.

02. 19,00. Bibelstudie “Velsignet til at missionere” Luk 24, 45-53.

06. 19.00. Fredag. Stormøde i Bethesda tale ved Simon Bastrup Madsen, Valby.

16. 19,00. Bedemøde.

23. 19.00. Vandretur med fordybelse. Vi mødes ved indgangen til fælleden ved Grønjordsvej.

30. 19.00. Tale ved Regionsleder Kurt Kristensen “Nadveren- et fælles styrkemåltid på vejen”.

Juni.

10-12. Indre Missions Årsmøde festival på Mørkholt.

13. 19,00. Bibelstudie.

20. 19,00- Tale ved Portner Karsten Amby.