Information og tilmelding

Foredragene afholdes I Bethesda,
Rømersgade 17, 1362 København K

Pris: 
Deltagerbetaling kr. 150,00 pr. serie eller kr. 50,00 pr. dag.
Kursus E kr. 120 eller kr. 50 pr dag.
Ved samlet tilmelding til alle serierne fra A-E kr. 650,00.

Kaffe/te og rundstykke á kr. 25,00 kan købes fra kl. 9.30
Kaffe/te uden rundstykke á kr. 10,00 kan købes fra kl. 9.30

Formiddagshøjskolens foredrag optages
Lydoptagelser kan hentes gratis via bethesda.dk/kurser
Mulighed for at få lydoptagelser overført til USB ved henvendelse til kontoret i Bethesda.

Information:
Bethesdakurser
Rømersgade 17
1362 København K
Tlf. 3313 1715 
E-mail: info@bethesda.dk
Konto: 3420 – 5002265
Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-14

Kursusudvalget:
Jette Holst, Albertslund, pens. ergoterapeut
Leif Andersen, Hvidovre, lektor emeritus
Arne Kappelgaard, Amager, pens. præst
Ingrid Bové Jakobsen, Skovlunde, psykolog og efterlønner
Hanne Groth Kristensen, Hillerød, pens. sygeplejerske/missionær
Henrik Boje Jensen, Skovlunde, storbysekretær

Tilmelding

  1. Ved at indbetale beløb over netbank – konto 3420 – 500 2265 Skriv kursusbogstav og udfyld som i tilmeldingsformularen .
  2. Send en e-mail med oplysningerne som i tilmeldingsformularen til info@bethesda.dk.
  3. Indsend tilmeldingsblanket fra kataloget til Københavns Indre Mission, Rømersgade 17, 1362 København K
  4. Tilmelding kan ske ved kursusstart.

Kursusafgiften kan indbetales ved kursusstart. Der kan betales med dankort. Eller over netbank – konto 3420 – 5002265 eller med MobilePay 46072

Vi glæder os til at modtage din tilmelding