Program for Taastrup Indre Mission

2024

Januar  
  Evangelisk Alliance Bedeuge – Emne for bedeugen 2024:
Hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden
Onsdag den10.Kl. 19.30: Bedemøde LM i Menighedshuset, Solsortevej 1
Oplæg v. Indremissionær Thomas Høyer,
Emne: 2. Kor. Kap. 13 V 13
Lørdag den13.Kl. 14.00: Bedemøde Rønnevang Kirke,
Oplæg v. Michael Jensen, Citykirken
Onsdag den17.Kl. 19.30: Fællesmøde her med Vanløse IM
Tale v. Pensioneret Missionær Preben Dahl
Onsdag den31.Kl. 19.30: Møde v. pensioneret sognepræst Jens Henrik Jakobsen
   
Februar  
Onsdag den14.Kl. 19.30: Fællesmøde IM/LM IM arrangerer
Møde med MAF v. Lars Fuglsang
Onsdag den28.Kl. 19.30: Møde Sømandsmissionen
v. Sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen
   
Marts  
Onsdag den13.Kl. 19.30: Møde v. Missionærprovst Jens Kaltoft
Emne Kingo, Påskens store Salmedigter
Onsdag den27.Kl. 19.30: Møde v. Inge-Lise Lollike
Påskemeditation
   
April  
Onsdag den10.Kl. 19.30: Fællesmøde med Vanløse IM v. pensioneret rejsepræst Leif Andersen. Sang v. Judith og Arne Skjerning
Onsdag den24.Kl. 19.30: Fællesmøde LM/IM LM arrangerer
v. Roland Jensen
   
Maj  
Onsdag den8.Kl. 19.30: Årsmøde v. Storbysekretær Henrik Boje Jensen
Efterfølgende generalforsamling
Onsdag den22.Kl. 19.30: Møde v. Lene Kjær Andersen
   
Juni  
Onsdag den5.Kl. 19.30: Vores egen Aften
v. Svend-Erik Hansen
Emne: Et Evighedsperspektiv