Stormødet den 23. januar er AFLYST.

 

Næste Stormøde er lørdag den 6. marts som er KIMs årsmøde – håber vi kan gennemføre til denne tid.