AFLYSNING !!! Basar/loppemarked

KIMs bestyrelse har besluttet at Basar/loppemarked i Bethesda den 7. november 2020 – AFLYSES.

Det er ærgerligt at måtte aflyse, men vi er stadig udfordret af corona/Covid-19. 

Ud fra en helhedsvurdering skønner vi, at det er det rigtige at gøre.

 

Vi vil satse på at finde en dag i efteråret hvor der sælges marmelade, saft m.m. som normalt sælges fra Sødeboden.

Information om dette følger.

Venlig hilsen

Storbysekretær

Henrik Boje Jensen