2
mar
Stormøde

Stormøde/KIMs årsmøde
v. Nicolai Techow, DBI

Stormøde og Københavns Indre Missions årsmøde

”Kærlighed til storbyen”

Tale v. Nicolai Techow, DBI, Stenløse

Formandsberetning

Regnskab

Lovsang