25
okt
Region Øst

Afskedsfest for regionsleder Kurt Kristensen

Onsdag den 25. oktober kl. 18.00

i missionshuset Bethesda,
Rømersgade 17, 1362 København K

Du inviteres til en aften med forkyndelse
og lovsang sammen med torsdagsgruppen.
Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Indre Mission, Jens Medom Madsen

Tilmelding senest onsdag den 11. oktober på
kortlink.dk/2mb7y
eller birgit.f@indremission.dk