8
maj
Lovsang i Bethesda

Vi mødes for at lovsynge Gud i fællesskab.

Efter lovsangen vil der være cafémiljø med gratis kage, popcorn og andet godt.

Adresse: Rømersgade 17, 1362 København K
Arrangører: IMU Region Øst og Nordsjællands Efterskole

Følg med på facebook