12
jan
Københavns Indre Mission

Afslutningsmøde for Evangelisk Alliance Bedeuge
v. Claus Grønbæk, Københavnerkirken

Læs mere om Evangelisk Alliance og Bedeugen på deres hjemmeside www.evangeliskalliance.dk.