Bethesda har flere lokaler i forskellige størrelser som kan lejes.

Vi har lokaler til dit arrangement med helt op til 500 deltagende.

Henvendelse om leje skal ske til administrator Kai Lund, kim@bethesda.dk – tlf. 33 13 17 15

Leje af lokaler

 

 Grundtakst

 Efterfølgende

 Dagspris

 
 

 2 timer

 Pr.time

 8 timer

 m2

 Festsal

4.940,00 

1.975,00 

   16.790,00 

    425

 Billedsal

 1.630,00 

    650,00 

     5.530,00 

    148

 Dammen

    875,00 

    350,00 

     2.975,00 

    110

 Konventsal

    525,00 

    210,00 

     1.785,00 

     56

 Konferencerum

    240,00 

     95,00 

       810,00 

     21

 Lille Møderum

    160,00 

     65,00 

       510,00 

 

 Køkken

    550,00 

    210,00 

     1.810,00 

     46

 Anretterkøkken

    190,00 

     75,00 

       640,00 

 

 Skole overnatning pr. person *

   

         60,00 

 

 Opstilling i salene timeløn 329,- kr. eller efter tilbud

*) brand myndigheder kan kræve vågen nattevagt og kræver altid ved mere end 100 personer

 

Sat på tag selv bord

 

 incl. Moms

Kaffe + småkage

9,00

11,25

Kaffe + kage

22,00

27,50

Kaffe + rundstykker  (smør og syltetøj)

22,00

27,50

Kaffe + rundstykker  (smør og syltetøj)  + pålæg/ost

27,00

33,75

Sandwich fra L’appetit

37,00

46,25

Frokost

Efter tilbud:

Frugtfad – pr. person

10,00

12,50

Sodavand/kildevand

12,00

15,00

Smørrebrød god  madpakke kvalitet (Håndmadder)

17,00

21,25

Service til medbragt mad

4,00

5,00

Lydteknikker

329,00

411,25

Opstilling efter timeløn

329,00

411,25

 

Vi kan skaffe meget andet – tal pris med os.

 

Husorden:

  • Det lejede må kun benyttes til det aftalte formål.
  • Lejeren er ansvarlig for, at uvedkommende ikke får adgang til Bethesda gennem lejemålet. (Dette kan betyde at der skal være en forhalsvagt, såfremt fordøren holdes åben eller ulåst)
  • Støjgener:
    Da vi skal bevare et godt forhold til beboere i naboejendomme samt til Københavns Kommunes Miljøkontrol er det nødvendigt, at vinduer og døre holdes lukkede under diverse aktiviteter (over samtale niveau).
  • Lejeren har selv ansvar for medbragte remedier og hæfter selv for disse, ved skader eller bortkomst. Der dækkes ikke for simpelt tyveri, det vil sige tyveri hvor der ikke er tegn på indbrud
  • Lejeren er ansvarlig for at der ikke er flere i lokalerne end tilladt. (max 500 i alt i huset) (se skilte i rummene)
  • Der må ikke nydes drikke med alkohol (lys øl og cider (0,5%) er undtaget).
  • Der må ikke danses i lokalerne (opvisningsdans dog undtaget).

Der findes mindre møderum/gruppeværelse som kan bruges efter aftale.