Bethesda har flere lokaler i forskellige størrelser som kan lejes.

Vi har lokaler til dit arrangement med helt op til 500 deltagende.

Henvendelse om leje skal ske til administrator Kai Lund, kim@bethesda.dk – tlf. 33 13 17 15

Leje af lokaler

 

Grundtakst

Efterfølgende

Dagspris

 

 

2 timer

timer

Kl. 08.00 – 22.00

m2

Festsal

5.180,00

2.070,00

         17.600,00

    425,00

Billedsal

1.710,00

680,00

           5.790,00

    148,00

Dammen

915,00

365,00

           3.105,00

    110,00

Konventsal

550,00

220,00

           1.870,00

     56,00

Konferencerum

300,00

125,00

              850,00

     21,00

Lille Møderum

165,00

68,00

              573,00

 

Køkken

575,00

220,00

           1.895,00

     46,00

Anretterkøkken

200,00

78,00

              668,00

 

Overnatning pr. person

65,00

 

 

 

*) brand myndigheder kan kræve vågen nattevagt og kræver altid ved mere end 100 personer

 

Serveringer – sat på tag selv bord

 

 incl. Moms

Kaffe

10,00

12,50

Kaffe + småkage

12,00

15,00

Kaffe + kage

25,00

31,25

Kaffe + rundstykker  (smør og syltetøj)

25,00

31,25

Kaffe + rundstykker  (smør og syltetøj)  + pålæg/ost

35,00

43,75

Sandwich fra L’appetit

40,00

50,00

Frokost

Efter tilbud:

Frugt

10,00

12,50

Sodavand/kildevand

12,00

15,00

Smørrebrød

efter tibud

 

Service til medbragt mad

5,00

6,25

Lydteknikker

345,00

431,25

Opstilling efter timeløn

345,00

431,25

 

Vi kan skaffe meget andet – tal pris med os.

 

Husorden:

  • Det lejede må kun benyttes til det aftalte formål.
  • Lejeren er ansvarlig for, at uvedkommende ikke får adgang til Bethesda gennem lejemålet. (Dette kan betyde at der skal være en forhalsvagt, såfremt fordøren holdes åben eller ulåst)
  • Støjgener:
    Da vi skal bevare et godt forhold til beboere i naboejendomme samt til Københavns Kommunes Miljøkontrol er det nødvendigt, at vinduer og døre holdes lukkede under diverse aktiviteter (over samtale niveau).
  • Lejeren har selv ansvar for medbragte remedier og hæfter selv for disse, ved skader eller bortkomst. Der dækkes ikke for simpelt tyveri, det vil sige tyveri hvor der ikke er tegn på indbrud
  • Lejeren er ansvarlig for at der ikke er flere i lokalerne end tilladt. (max 500 i alt i huset) (se skilte i rummene)
  • Der må ikke nydes drikke med alkohol (lys øl og cider (0,5%) er undtaget).
  • Der må ikke danses i lokalerne (opvisningsdans dog undtaget).

Der findes mindre møderum/gruppeværelse som kan bruges efter aftale.