2018

Januar    
    “Evangelisk Alliance”s tema i år er “På vej – som pilgrim, fremmed og flygtning”
Alle møder begynder kl. 19.00.
Mandag den 8. Evangelisk Alliances bedeuge i Lindehøj kirke
Tirsdag den 9. Evangelisk Alliances bedeuge i Bethania
Onsdag den 10. Evangelisk Alliances bedeuge i Birkholm sognehus
Torsdag den 11. Kl. 10.00: Bedemøde i Bethania
Torsdag den 11. Evangelisk Alliances bedeuge i Herlev kirke
Fredag den 12. Evangelisk Alliances bedeuge i Korskirken
Søndag den 14. Evangelisk Alliances bedeuge i Bethesda, Rømersgade 17, København K
Tirsdag den 16. ”En lidenskabelig Gud” (jf 2 Mos 34,14) v/cand. theol. Jonas Kjøller-Rasmussen, Herlev
Fredag den 19. Kl. 14.00: ”På rejse ind i Fadervors forunderlige verden.” v/ Maja og pastor Arne Bechmann,
Strøby
Tirsdag den 23. ”Ingen opstandelse – intet håb!” (1 Kor 15, 12-20) v/sognepræst Niels Nymann Eriksen,
København V
Tirsdag den 30.  ”Jesus som løve og lam.” v/ sognepræst, Niels Jørgen Fogh, Lindehøj
Buffet kl. 18.00
     
Februar    
Torsdag den 1. Åben Bibelkreds, Apostlenes gerninger 14
Tirsdag den 6. Bibelundervisning. Efesserbrevet. 1,1-2,10 v/ Lærer Torben Frederiksen, Hillerød
Torsdag den 8. Kl. 10.00: Bedemøde
Tirsdag den 13. ”Hvordan, hvornår og hvorfor skal vi snakke med vore børn og unge om seksualitet?”
v/ undervisningskonsulent Sprint Aagaard Korsholm, Børkop
Fredag den 16. Kl. 14.00: ”Opstand om Opstandelsen.” v/ rektor Børge Haahr Andersen, DBI
Tirsdag den 20. “Hvad er tro?” v/ missionær Preben Dahl, Maribo
Tirsdag den 27. Generalforsamling
     
Marts    
Torsdag den 1. Kl. 10.00: Åben bibelkreds, Apostlenes gerninger 15
Tirsdag den 6. Bibelundervisning, Efesserbrevet 2,11-3,21 v/ pastor emeritus Børge Rasmussen, Græsted
Torsdag den 8. Kl. 10.00: Bedemøde
Tirsdag den 13. “Gårdmissionær Rasmus Buch Clausen.” v/ pensioneret socialrådgiver Keld Gaarn-Larsen,
København NV
Fredag den 16. Kl. 14.00: ”Fra faste til påske.” v. sognepræst Michael Skov Andersen, Herlev
Tirsdag den 20. ”Tjenesten i Ordet og Israel.” v/ sognepræst Filip Peters-Lehm Eero, Herlev
Buffet kl. 18.00
Tirsdag den 27. ”Op til påske” i Herlev Kirke v/ sognepræst Leif Kjøller-Rasmussen, Herlev
     
April    
Tirsdag den 3. Bibelundervisning, Efesserbrevet 4,1-32 v/ provst Søren Isak Nolsøe, Tåstrup
Torsdag den 5. Kl. 10.00: Åben Bibelkreds, Apostlenes gerninger 15
Tirsdag den 10. ”Dommerbogen.” v/ leder af Kristeligt arbejde blandt blinde v/ Poul Arne Nyborg, Fredericia
Torsdag den 12. Kl. 10.00: Bedemøde
Tirsdag den 17. Møde v/ sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen, Sorø
Fredag den 20. Kl. 14.00: Besøg hos Grethe og Aage Jacobsen
Tirsdag den 24. Cafe aften – med fokus på bøn. Drop ind mad kl. 18.30
     
Maj    
Tirsdag den 1. Bibelundervisning, Efesserbrevet 5,1-33 v/ Kurt Dalsgaard, Kgs. Lyngby
Torsdag den 3. Kl. 10.00: Bedemøde
Lørdag den 5. Bethanias udflugt
Tirsdag den 8. ”Et skridt af gangen.” v/ sognepræst Filip Peters-Lehm Eero, Herlev
Torsdag den 10. Kl. 10.00: Bedemøde
Tirsdag den 15. Møde v/ fritidsforkynder, Erik Friberg, Amager
Tirsdag den 22. ”Jesus er vejen”. v/ Stud theol. Daniel Mikkelsen, OAC (fri lufts missionen)
Tirsdag den 29. ”Frelse ved troen alene” – ifølge Luther v/ sognepræst Jacob Winter, Hillerød
     
Juni    
Tirsdag den 5. Bibelundervisning Efesserbrevet 6,1-24 v/ leder af IKC cand. theol. Anders Graversen,
Frederiksberg.
Torsdag den 7. Kl. 10.00: Bedemøde
Tirsdag den 12. Møde v/ fritidsforkynder Anders Christian Enevoldsen, København N
Tirsdag den 19. ”Hvad kan vi lære af den forfulgte kirke.” v/ Pastor Simon Holti, “Åbne døre”
Lørdag den 23. Sankt Hans
Tirsdag den 26. Bethania aften – alternativ aften (program senere)

 

Møde v/ sognepræst Michael Skov Andersen, Lindehøj. “Gudsfrygt – hvad betyder det?”.
Buffet kl. 18.00.