sindshvilebygning Sindhvileport

Kontaktperson:

 

Malene Camilla Larsen 

29 64 46 59

mlnyvang@hotmail.com 


Mødested:
Sindshvile
Helgesvej 22 A
2000 Frederiksberg
www.frederiksbergim.dk
Se kort

Se også Frederiksberg IMU


Mødetidspunkter:
Normal mødeaftener er onsdage kl. 19.30  – 21.30

Vi er et fællesskab på ca. 15 personer, som har fascination, glæde og kærlighed til Jesus som vores fælles udgangspunkt for at mødes. Der kommer både studerende, børnefamilier, enlige, ægtepar og en enkelt på 88 år – så vi er en blandet forsamling.
Vi tror at Jesus er svaret på livets spørgsmål og at et livsforvandlende forløb begynder i troen på og efterfølgelsen af ham. Nogle gange deler vi egne erfaringer om kristenlivet, andre gange får vi besøg af andre til at belyse, prædike eller undervise om forskellige emner.
Derudover indeholder næsten alle møder sang, bøn og lidt mundgodt. Fællesskabet er åbent for alle. Velkommen til enhver.

Missionshuset Sindshvile
Selv om missionshuset ligger godt gemt af vejen i en baggård, så bliver huset flittig brugt. Det store gamle missionshus, rummer foruden missionærbolig og udlejningsværelse også et værksted til trommebyggeri.
Efter et større renoveringsarbejde i baggårdskomplekset ligger missionshuset nu i centrum af et helt stort nyanlagt område, og man vil få meget mere berøring med alle i de øvrige beboelser.

For yderligere kontakt, henvend dig gerne til bestyrelsen for Københavns Indre Mission.