Bestyrelsen for Københavns Indre Mission har valgt, i den kommende tid, at sættefokus bøn for Guds riges arbejde i Storkøbenhavn.Denne bedeliste er udgivet med det formål at få de mange mennesker der er tilknyttet Indre Missions arbejde til at bede konkret for de mange forskellige arbejdsgrene og medarbejdere.
Og ligeledes bede konkret for kirkernes arbejde, og om at mange flere mennesker i København må blive kendt med evangeliet, så det blive til tro og daglig livsfællesskab med Jesus.
Jesus sagde til dem:
»Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.

Luk 10,2

Sig tak for:

 • At vi frit kan forkynde evangeliet, og at Gud virker med
 • Bønnen og forbønnens gave, at Gud hører og svarer på bøn

Bed for:

 • At mennesker må komme til personlig tro på Jesus!
 • At troen må holdes levende hus Guds folk!
 • At forkyndelsen må være Kristus-centreret

Arbejdsgrene i Københavns Indre Mission:

 • DFS – atbejdet blandt børn
 • Teenarbejde
 • IMU-foreningerne
 • IM-fælleskaber
 • KIM’s Stormøder
 • Internationalt Kristent Center
 • Bethesdas Formiddagshøjskole
 • Københavns Nærradio
 • Mission og evangelisation ud fra Bethesda
 • KIM’s bestyrelse og administartion
 • KIM’s økonomi

Sig tak og bed for de medarbejdere, som Indre Mission har sendt til Københavns med evangeliet:

 • Regionsleder Kurt Kristensen
 • Storbysekretær Henrik Boje Jensen
 • Missionær Thomas Høyer
 • Ungdomskonsulent Lene Kjær Andersen
 • Musikkonsulent Filip Skerning
 • Rejsepræst Leif Andersen

Internationalt Kristent Center:

 • Anders Graversen
 • Maiken Strømme Rokni

Volontører:

 • Laura Pristed Iversen, IKC
 • Majbritt Tjørnemark Borup, IKC

Ungdomsmedarbejdere:

 • Amalie Ehmsen
 • Rebekka Friis Rasmussen
 • Rasmus Hauge Madsen
 • Nanna Gummesen Ellerbek

Fritidsansatte medarbejdere:

 • Karsten Korsgaard Amby
 • Anders Christian Enevoldsen
 • Erik Friberg
 • Lars Hvam
 • Carsten Ingolf Jensen
 • Kai Biger Lund
 • Finn Spelling Østergaard