20
jan
Stormøde

Reformations-gospel-koncert
v. Cornerstone

Gratis adgang, indsamling til Bethesda,
og mulighed for køb af kaffe/kage efter koncerten.

Koncerten med Cornerstone er “reformationsgospel” – nyskrevne tekster og nutidig musik og med korte forkyndelsestekster mellem sangene af Roar Steffensen.

“Det er værd at fejre denne genopdagelse af evangeliet, som reformationen er udtryk for. Men det er vigtigt, at reformationen ikke bliver en museumsbegivenhed, og at reformationsfejringen ikke bare bliver bagudskuende. For Luthers anliggende og budskab er lige så vigtigt og relevant i dag, hvor mange mennesker stadig længes efter frihed. Derfor har vi skrevet nye sange, som i nutidig musik formidler reformationens budskab til mennesker i dag. Vi har også i dag brug for at opdage og genfinde friheden i evangeliet og i Guds nåde. Vi håber at kunne formidle ny glæde over de gamle sandheder og reformationens budskab gennem vores sange og musik.”

– Roar Steffensen, Anders Grinderslev og Cornerstone

Cornerstone er et ungdomsgospelkor fra Sankt Hans Kirke i Odense under ledelse af Anders Grinderslev

Koncerten er i stedet for Stormødet i januar, næste Stormøde er i 3. marts hvor det er Københavns Indre Missions Årsmøde.

Stormøde
Stormøder er møder for alle i København. Der er stormøde 4 gange årligt. Stormøder er muligheden for at mødes på tværs af samfund og IMU i byen. Stormøderne er for alle, børn, unge og voksne. Der er et særligt program for børnene.

Møderne foregår i Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K.

Møderne arrangeres af et stormødeudvalg under Københavns Indre Mission.