August
   

Månedens tema:

»Lad ikke troskab og sandhed
slippe dig af hænde« Ordsp. 3, 3-4

Torsdag d. 16. Bibelsamtaler med afsæt i Bodil Skjøts videomateriale
v. Anna Marie Jessen
Fællesspisning kl. 18.00, tilmelding senest tirsdag d. 14.
til Lars Friberg, 2982 7471, lars@friberg.dk
Torsdag d. 23. Sangaften v. Filip Skjerning, musikkonsulent
Torsdag d. 30. »Lad ikke troskab og sandhed slippe dig af hænde«
v. Carsten Espersen, præst
September
   

Månedens tema:

»Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig
ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne
på alle dine veje, så vil han jævne dine stier«

Ordsp. 3,5-6

Torsdag d. 6. Vi lægger program for foråret v. programudvalget
Torsdag d. 13. Pilgrimsvandring ud fra Emmausberetningen.
Vi mødes på Østerport st, hvor vi også slutter.
Turen vil blive på ca. 4 km. Medbring drikkelse til eget
forbrug, æbler el. guf til alle v. Helle Pedersen
Torsdag d. 20. Intet møde pga. KIM-dag 22. september
Lørdag d. 22. KIM-dag og Stormøde
Torsdag d. 27. »Gud min styrke, til livet og tjenesten«
v. Henrik Boje Jensen, storbysekretær
Oktober
   

Månedens tema:

»Gå til myren, dovenkrop, betragt dens
færden, og bliv vis« Ordsp 6, 6-7

Torsdag d. 4. Vi hjælper til i forbindelse med Landemode og tjener
dermed penge til Bethesda v. Kulmiderne
Torsdag d. 11. Prædiken v. Thomas Olofson, Bethesdas boghandel
Torsdag d. 18. Efterårsferie men åbent hu. Nærmere info følger.
Torsdag d. 25. »Kvindernes internationale bededag« v. Inge-Lise Lollike,
formand for Kvindernes internationale bededag i
Danmark. Fællesspisning kl. 18.00, tilmelding senest
tirsdag d. 23 til Lars Friberg, 2982 7471, lars@friberg.dk
November
   

Månedens tema:

I syndsforladelsens rige /
forsoningens og kærlighedens liv

Torsdag d. 1. Vi forbereder basar
Lørdag d. 3. Basar og loppemarked
Torsdag d. 8. Bibeltime: »Forsoningens og Kærlighedens liv«
v. Lene Kjær Andersen, ungdomskonsulent
Torsdag d. 15. »Hans Tausen – den ivrige reformator«
v. Rasmus H.C. Dreyer, lektor på 3K-uddannelsen
på Diakonissestiftelsen
Torsdag d. 22. Stilleaften: Hjemkomst til Gud ud fra lignelsen om de
fortabte sønner v. Inger Lis Jensen
Torsdag d. 29. »I syndsforladelsens rige/forsoningens og kærlighedens
liv« v. Majken Strømme Rokni, tværkulturel medarbejder
i IKC
December
   

Månedens tema:

Messiasprofetier

Torsdag d. 6. »Messiasprofetier«
v. Michael Andersen fra Ordet og Israel
Torsdag d. 13. »Advent/messiasprofetier« v. Karen og Kurt Kristensen
Torsdag d. 20. Julehygge v. Anna-Marie og godtfolk, kulinarisk gruppe
Fællesspisning som en del af programmet kl. 18.30,
tilmelding senest tirsdag d. 18. til Lars Friberg, 2982 7471,
lars@friberg.dk